Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Zeidlerové: Dance of jungle

12. 3.-28. 4. / Champagnería / Malba

Do 28.4.2019 bude v příjemném podniku Champagnería, Průchodní 4, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Kateřiny Zeidlerové: Dance of jungle.

Výstava s mottem “Dance of Jungle” je věnována snům o džungli a z džungle. V obrazech autorka skrývá určitá poselství a symboly, které navozují pocity a vzpomínky, jež jsou hluboce zakořeněny v každém z nás jako malé střípky z minulosti, kdy život člověka byl úzce spjat s přírodou, s vesmírnými rytmy a aby přežil, musel umět pozorovat, vnímat a naslouchat znamením, stromům, kamenům, bytostem i zvířatům.
Autorka hledá náměty, které propojuje se světem fantazie, se svými pocity a aktivní imaginací.

Všechny fotky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Zeidlerové: Dance of jungle