Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Matouška

17. 2.-18. 3. / 8gallery / Malba

Do 18.3.2016 bude v nově otevřené 8 Gallery, Prvního pluku 6 / 172, Praha 8 – Karlín, přístupná zajímavá výstava obrazů Jiřího Matouška.  Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Jiří Matoušek
*3.6.1949 Praha

studia: Goerge Brown College, Toronto
Ontario College of Art, Toronto

V 80 letech pracoval na projektu „MIRRORS“ Skupiny zrcadel instalované v přírodě změněné člověkem. Vinice, pole a sázené lesy ve Francii, Švýcarsku a Itálii.

V roce 1993 začal pracovat na projektu „STARS“. Pomocí vlastního kódu převádí číselné údaje o hvězdách (svítivost, spektrální zařazení, rychlost rotace, vzdálenost atd.) do délek a úhlů zlomu dřevěné kulatiny nebo neonových trubic. Mechanickou každodenní prací nechával vzniknout tvary tak, jako by je vytvořila sama příroda. Tyto segmenty instaloval podle umístění na obloze nebo jen jako volné instalace.

Od roku 2001 vzniká „NOVÝ PROJEKT“, tentokrát to jsou malby, které důsledně představují transpozici mimoumělecké informace „ do světa umění“. Soustředil se na jeden fenomén z materiálů, jež zveřejňuje NASA: fotografie povrchu určitých kosmických těles, jak je na Zemi posílají vesmírné sondy. Poprvé takto transponoval fotografie, jimž družice Near-Shoemaker zaznamenávala struktury povrchu asteroidu Eros, situovaného někde mezi zeměkoulí a Marsem. Tyto fotografie převádí do klasické olejové malby, jejíž ctižádostí není nic jiného, než přece jen odlišnými možnostmi tohoto média vzbudit dojem adekvátní transpozice iluze fotografické informace. Fotografie je imitována malbou, a protože předlohou je samozřejmě černobílá fotografie, působí obrazy jako klasické fotografie.
Nakonec rozšiřuje oblast svých předloh i na jiná kosmická tělesa, jako Mars či některých z měsíců Jupitera – Ganymeda a Evropy. Některé z fotografií, pořízených na dosud nedostupných tělesech,
nám nepřipomínají vůbec nic z toho, jak si obvykle dovedeme povrch nějakého tělěsa vůbec představit: umělec dál přesně cituje fotografické předlohy, ale ony stále méně korespondují s tím,
co je zakotveno v naší zkušenosti…Obrazy potom na první pohled působí jako nějaké abstraktní struktury. Jiří Matoušek přenáší do světa umění již „hotové“ vizuální struktury, vznikké přírodními
(kosmickými) procesy a přenesené technologiemi, které nám umožňují vidět něco, co je pro nás bezprostředně nedostupné.
( zkrácený text…Jiří Valoch)

Od roku 2008 rozšiřuje předlohy o fotografie z elektronových mikroskopů a přírody, kde nachází jistou strukturální podobnost
těchto světů, řádově odlišných rozměrů.

http://www.jirimatousek.g6.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Matouška