Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Hauschky: Vernisáž

Do 14.2.2016 bude v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná výstava Jiřího Hauschky: Vernisáž.

V sobotu 6. února 2016 se uskuteční od 17 hod. komentovaná prohlídka výstavy za přítomnosti autora.

Dovolím si uvést výstižné CV autora z jedné z minulých výstav:

Jiří Hauschka
/narozen v r. 1965 v Šumperku/
– absolvoval dvě studijní cesty po Itálii (1991-2) a Velké Británii (2005-6)
– dnes žije a pracuje v Praze, je členem výtvarné skupiny „Prague Stuckists“

Malířská tvorba Jiřího Hauschky (1965) má na české výtvarné scéně specifické místo. Umělec neabsolvoval žádnou z českých výtvarných akademií a nedostal se tak pod vliv žádného z jasně definovaných malířských okruhů. Důležitý milník v jeho uměleckém vývoji představovalo roční působení ve Velké Británii v okruhu stuckistického hnutí. Absence českého akademického drilu a britská výtvarná lekce přispěla ke skutečnosti, že si Jiří Hauschka vytvořil specifický malířský styl, který působí v rámci české výtvarné scény originálně a nezaměnitelně. Malba Jiřího Hauschky se pohybovala na pomezí abstrakce a realismu, přičemž před umělcovým pobytem ve Velké Británii v ní převažovaly abstraktní prvky. Dobře rozpoznatelným znakem Hauschkova malířského rukopisu byla zvláštní tekutě působící amorfní forma. Po návratu z britských ostrovů se Hauschka posunul směrem k realističtějšímu pojetí, v němž ona tekutá forma hrála nadále důležitou roli. Polarita abstrakce – realismus získala podobu konfrontace dvou odlišných světů v rámci jednoho kompozičního záběru.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Hauschky: Vernisáž