Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Jana Hachrana

2. 2.-28. 2. / Fashion Bistro / Malba

Do 28.2.2018 bude ve Fashion Bistru, Kostečná 3, Praha 1 (u Staroměstského náměstí), přístupná výstava obrazů Jana Hachrana,

Jan Hachran (7. prosince 1994 Ústí nad Labem) je český umělec a výtvarník zabývající se sítotiskem, tvorbou vlastních šperků a návrhy výrobků ze skla.

Autor o sobě píše:

Jmenuji se Jan Hachran, pocházím z Ústí nad Labem a v současné době jsem studentem medicíny na Univerzitě Karlově v Praze. Narodil jsem se 7. 12. roku 1994 a osobně věřím, že šťastná a duchovně silná čísla 7 a 12 nejsou v mém datu narození náhodou, že to má nějaký hlubší smysl, a že i díky nim se mi zatím v mé výtvarné tvorbě poměrně daří, za což jsem velice vděčný. Navíc numerologický součet všech číslic mého data narození dává dohromady číslo šest, jemuž odpovídá tarotová karta milenci, která bývá častým životním průvodcem lidem věnujím se výtvarné a umělecké tvorbě. Kromě toho jsou, dá se říci už od dětství, mými velkými koníčky i mineralogie, paleontologie, astronomie, meteorologie, spolu s historií a všeobecným zájmem o kulturu jako takovou.

Celý příběh mě jako výtvarníka je trochu složitější, ale celé to začalo v době, kdy mi bylo kolem 15 nebo 16 let. To jsem ještě malovat nezačal, i když už tenkrát jsem se skrze výše zmíněný zájem o historii dostal k tématům jako jsou dějiny umění, architektonické slohy a další, ale obecně to bylo spíše období, kdy jsem si myslel, že kreslit neumím. Dostal jsem ale tehdá k Vánocům dva roky po sobě nejprve knihu o Gustavu Klimtovi a poté další rok knihu o Alfonsi Muchovi. Chvíli trvalo než jsem si k nim našel cestu, tuším, že několik let ležely polozapomenuté v polici, ale když jsem je po čase objevil a vzal do ruky, velice mne zaujaly. Ohromila mě tvorba těchto umělců a byl to pro mě stimul, který vedl k hlubšímu zájmu i o další tvůrce té doby a o myšlenky éry známé jako “Zlatý věk” nebo “Fin de siécle” obecně. První nesmělé pokusy o květinové ornamenty na sebe nenechaly dlouho čekat.
Celé to mělo příčinu i v tom, že se mi začala líbit jedna spolužačka, kterou jsem chtěl tímto ohromit, což mi nevyšlo, nicméně u malování jsem již zůstal. Postupem času jsem se zdokonaloval a vytvářel si svůj vlastní osobitý styl; přidal se i zájem o mystiku, hermetismus, evropskou esoterní tradici, lidovou kulturu a slovanství. Začal jsem tato témata ve svých dílech reflektovat čím dál tím častěji a zřetelněji, což nakonec vedlo k úplnému splynutí těchto vášní v jednu jedinou. Díky tomu jsem mohl vytvořit vlastní uměleckou filosofii a nakonec i svůj umělecký směr, který definoval mou tvorbu – nazval jsem ho MAGICKÝ ORNAMENTALISMUS. Společně s tiskaři jsme vymysleli i speciální výtvarnou techniku sítotisku na zlatou fólii, jež u některých svých obrazů (zejména u těch z cyklu Historia symbolica) používám.

Za pouhé tři roky co maluji a tvořím, jsem dosáhl i určitých zajimavých úspěchů – má díla se nachází ve sbírkách úspěšných lidí z mé země i ze zahraničí, například ze Švýcarska, získal jsem několik ocenění z mezinárodních výtvarných veletrhů a má tvorba zažívá čím dál tím větší zájem a popularitu, což byl i jeden z důvodů, který mě vedl k vytvoření těchto stránek, jelikož bych se rád o svá díla podělil s co nejvíce lidmi z naší Vlasti i celého světa.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Jana Hachrana