Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Jana Dingy

Do 31. 5. 2022 bude v Kavárně a galerii Art-n-Coffee, pasáž českého designu, Na Příkopě 24, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Jana Dingy.

Jan Dinga – malíř a výtvarný pedagog, narozen 3. dubna 1952 v Lánech, člen Unie východočeských umělců Hradec Králové.

Malíř Jan Dinga chtěl už jako malý kluk přetvářet svět svou fantazií. Vrozená lyričnost a básnivost ho sváděla do tajemných zákoutí něhy, harmonie barev a tvarů. Odnášela ho daleko od reálného světa do ticha snů a představ.

Snad proto každé Dingovo plátno otevírá novou cestu. Cestu pro toho, kdo nevnímá jen očima, kdo se chce vydat na pouť, kde neexistují příkré svahy, ostré hranice. Kde se nežije ve spěchu, kde cílem a smyslem nejsou peníze, rivalita, byznys.

Obrazy Jana Dingy člověk vnímá pozvolna a nenápadně. Skrze hru barev a tvarů se stávají pocitem. Ostré kontury se rozlévají do proudu řeky, která vtéká do krve, do každé buňky. Člověk cítí vůni krásy, blažený stav sounáležitostí s harmonií prostoru. Naši dávní předkové kódovali obraznost do písemných znaků. Každý Dingův obraz je vesmírným kódem něžného nitra. Básní o lidském citu.

Skutečná krása je neuchopitelná. Každý se k ní může přiblížit jedině láskou a tím, že se stane její součástí. A bude její kouzlo násobit další krásou. Bude vytvářet oázy radostného života.

Jan Dinga rozhrnuje zlatou mlhu ráje, z něhož v reálném světě vídáme jen fragmenty. Podle něj poslední zbytky ráje zůstaly na ústech ženy. Největší inspirací je mu tedy krásný úsměv ženy. Ale o tom už psal i Jaroslav Seifert, jehož je velkým vyznavačem. Některé názvy obrazů vycházejí z jeho básní. Někdy stačí přečíst jediný verš a vznikne obraz. Uvnitř nitra se začne odvíjet řada představ a vizí, které přenáší na plátno. Pak je potřeba mít chladnou hlavu, horké srdce a ruce to prý udělají samy.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Jana Dingy