Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Jakuba Tomáše: „Stromolezec“

Do 1.9.2019 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů a instalací Jakuba Tomáše: „Stromolezec“.

Úvodní text kurátora Radka Wohlmutha:

Stromolezec – jazykový novotvar, který zní ale trochu archaicky. Slovo, jež je svou podstatou literární, spontánně vzbuzuje představivost a je nevysloveným příslibem nejednoznačnosti, příběhu a tajemství.

Něco, co se zdá být známé, ale s jistotou se o tom nic tvrdit nedá. Entita ukotvená někde mezi skutečností a iluzí. A přesně v tomto prostoru má kořeny i malba Jakuba Tomáše (1982). Tady nachází svou formu i obsah.

Ne náhodou jeho nová výstava, pojmenovaná příznačně po dvojici (!) pláten, nese právě tento název. Hodí se totiž i z dalších důvodů. Má jemně romantizující akcent, stejně tak nese náznak automatické surreálné hravosti, odkazuje ke vztahu člověka s přírodou nebo je znamením dnes již téměř neočekávaného jednání s nádechem absurdity. Jako pojmenovaný princip na sebe může vzít parametry otevřeného symbolu a stát se intuitivně definovaným, ale vzájemně logicky provázaným komplexem představ, významů a asociací – jinými slovy optikou, kterou je možné nahlížet svět.

Obraznost obrazů Jakuba Tomáše má podobné vlastnosti, ale přitom je – především směrem k tradičním způsobům zobrazování – stále zřetelně v podvratném poměru. Formálně vychází hned z několika zdrojů, v tomto případě diametrálně odlišných způsobů uměleckého vyjadřování, čímž z podstaty přijímá multižánrový charakter. Do jisté míry stírá hranice mezi uměleckými obory, přiznaně z nich čerpá, aby i tak nepřestávala být sama sebou, tedy malbou, která ovšem dostává aktualizovaný rozměr a akumulovaný potenciál. Předobrazem jeho kompozic bývají koláže nebo ještě častěji drobné scénické modely z papíru budované na divadelní způsob. Dříve byly prostorově velkorysejší, dnes jsou naopak více kompaktní, takže se pro změnu blíží spíš reliéfu. V poslední době se navíc osamostatňují do svébytných objektů, které obrazy doplňují.

Přestože události zachycované na plátnech směřují k realitě, jejich odklon od fotografické iluzivnosti ke schématu je patrný na první pohled. Namísto šalebné nápodoby skutečnosti tak vznikají – na půl cestě k abstrakci – jakási stylizovaná figurální exempla, která připomínají víc než co jiného demonstrativní modelové situace fantaskně všedního života. Jednou mohou volně ilustrovat psychoanalytické teorie, jindy zase evokují alegorické výjevy. V každém případě se v nich konkrétní spolehlivě překlápí do obecnější roviny. Tento proces podporuje i výrazná práce se symbolikou, která ještě zvyšuje významové možnosti obrazů, obohacuje jejich obsahovou vrstevnatost a násobí možnosti čtení. Přispívá k tomu také fakt, že ani tady Jakub Tomáš neváhá kombinovat vlivy z různých – někdy časově i teritoriálně vzdálených – kulturních sfér.

Na jednu stranu ho přitahují staré pohanské rituály, na druhou pracuje s vizuálním dědictvím moderny, aby mezi ně bez rozpaků ještě vklínil třeba ozvuk středověké ikonografie či tvaroslovný mustr oblíbeného renesančního ornamentu. Jeho malba však neulpívá v eklektických citacích, protože prakticky všechno, co se na jeho obrazech odehrává, vychází z osobní zkušenosti, dobového kontextu a autentických témat. I to může být bezpochyby jeden z důvodů, proč navzdory zdánlivé „barevné rozšafnosti“ většině jeho prací dominuje naopak pocit úzkosti a strachu. Konec konců vždyť také Stromolezec – bytost, která dosáhla jiné perspektivy, může mezi větvemi hledat stejně tak nadhled jako úkryt.

Radek WohlmuthFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Jakuba Tomáše: „Stromolezec“