Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Gabriely Michalové Dobiášové: Zrcadla

4. 4.-3. 5. / Strada del vino / Malba

Do 3.5.2016 bude ve vinotéce Strada del vino, Pštrossova 34, Praha 1, přístupná výstava obrazů Gabriely Michalové Dobiášové: Zrcadla.

Gabriela Michalová Dobiášová
*14. května 1974 v Praze

… a není žádný strach
žádná úzkost
žádný souboj myšlenek
žádná bolest

je jen klid
radost
a svoboda

s prvním dotykem barev

„Má tvorba je pro mne nástrojem na cestě sebepoznání. Učí mě zůstat v klidu, bez strachu a myšlenek, v přítomném okamžiku.
Učí mě žít život vědomě.
Všechna má díla jsou jistým druhem autoportrétu. Zachycují pocity, emoce a kvality, které se tvořivým procesem stávají zřejmými . Každé má vlastní význam, ale společně jejich neukončené linie symbolizují vzájemné propojení a prolínání se v Jednotě.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Gabriely Michalové Dobiášové: Zrcadla