Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Davida Segety

Do 10.6.2017 bude ve Vnitroblocku + Signature store & Café, Tusarova 31, Praha 7, přístupná zajímavá výstava obrazů Davida Segety.

Ve městech se pohybuje neobvyklý tulák. Nesomruje a neobchází charity, ale nosí s sebou velká plátna a obchází galerie. Mohli jste ho potkat v Paříži, v New Yorku a v neposlední řadě také v Curychu. Jmenuje se David Segeta a je absolventem uměleckého zpracování drahých kovů v Jablonci nad Nisou. Narodil se 1977 v Novém Jičíně. Ve Vnitroblocku nyní představuje průřez svou tvorbou z posledních několika let.

David se na svých cestách vystavuje nepohodlí a nemalému riziku, které je spojeno s cestováním bez jistot. A roztáčí ruletu náhodných setkání, které můžou přinést nečekanou „výhru“.

Obecně lze říct, že objektem Davidových maleb jsou živé bytosti. Maluje figury lidí i zvířata. Pří čemž realističnost ustupuje snaze zachytit jejich živoucí energii. Davidova tvorba spadající do časového období počátku milénia se vyznačovala jistou surovostí, která zachycovala dualitu abstraktní energie a živého masa v deformacích a zdůrazňovala smrtelnost krvavými odstíny rudé. Působila tak na diváka konfrontačně, nutila ho uvědomit si realitu fyzického utrpení. Připomínala nesamozřejmost spokojenosti a klidu, podobně, jako dada svou uměleckou vzpouru upozorňovala na šokující brutalitu války, kontrastující s humanistickou iluzí šťastné civilizace počátku 20. století.

Současná Davidova plátna mají v porovnání s počátky jeho tvorby nečekanou dávku světlých odstínů. Neztratily se ani nuance rudé, která v ranějším období dokázala působit znepokojivě, nyní si však nachází své místo v celku a dodává figurám primitivní podstatu. Živočišná energie, která je vlastní všem bytostem, zde nepůsobí jako narušení harmonického celku, ale poskytuje tělům základ, aby se s nimi transformovala a poodhalila duchovní rozměr života.

Zkoumá tělo a jeho dynamiku, aby se přiblížil statickému pozadí měnícího se fyzična. Je to hledání sebe sama, které rozkrývá subjektivní duchovno v jeho vztahu k tělu a pokouší se zachytit obraz této konfliktní koexistence na plátno. Poctivé hledání a ztvárňování subjektivních vjemů, rozkrývání vrstev reality a hledání jejich jednoty zřejmě nepřidá další -ismus do učebnic výtvarného umění. Nicméně je to snaha, která dokáže překlenout propast mezi materiálním a duchovním a díky které dokážou milovníci umění nahlédnout svět z nevšedních úhlů naznačených v umělecké tvorbě.

Chce to mnoho odvahy rozhodnout se žít na okraji lidské společnosti, stejně jako je třeba odvahy životu mezi dvěma světy, tím, který všichni známe, a tím, který jen tušíme.

http://www.davidsegeta.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Davida Segety