Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Dalibora Lukáše: Karty života

2. 7.-27. 7. / Galerie 1 / Malba

Do 27.7.2015 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha ¨1, přístupná výstava obrazů Dalibora Lukáše: Karty života.

Dalibor Lukáš
Pražský malíř, zakladatel skupiny MENŠÍ HRA, která se poprvé a naposledy prezentovala roku 1969 výstavou v Jeneweinově galerii v Kutné Hoře. Název byl myšlen jako antiteze pařížské VYSOKÉ HŘE (LE GRAND JEU), a ačkoliv se skupina brzy rozpadla emigrací části jejích členů, myšlenky vyslovené v jejím programu zůstávají stále živé – jde o návaznost na český poetismus a zásadu vstupu výtvarných děl do „velké scény“ životního prostředí. Lukáš v sedmdesátých letech formuloval program „urbografie“, připomenutý zde jen krátce příběhem jedné žižkovské fasády a doprovodnými texty.
KARTY ŽIVOTA zde prezentované volnou prostorovou instalací, vznikly jako projekt oživení prostoru kavárny či vinárny, dělením stěn i volným zavěšením v prostoru. Je to zároveň i nový typ karetní kry, v níž se hodnoty protilehlých stran vzájemně liší a vstupují do dalších souvislostí , vedeny novými pravidly svobodné imaginace.

Výstavy: KUTNÁ HORA 1969, 2013; FLORENCIE 1969; ELBLAG 1980; PRAHA 1981, 1985, 1988, 1989, 2011; KOLÍN 1984; SOFIA 1984; PLZEŇ 1999; STRAKONICE 2001; BEROUN 2012

Seznam obrazů: HAVRANÍ HODY (2006), ROZLOŽENÍ SIL MEZI OKURKOU A BRAMBOREM (PARLAMENTNÍ ŠACHY – 1997/8), ČÁRA ŠANCE (1984), PODOBIZNA NEZNÁMÉHO MUŽE (1976), DIPTYCH (2008), FLORENTSKÁ STĚNA I-II (1967-8), DIGITÁLNÍ MADONA (2002), PAMÁTNÍK PRVNÍCH SUMERSKÝCH ZEMĚDĚLCŮ (2004), ČTVRTÝ LEVEL (2011), KARTY ŽIVOTA (1969/2015), VARHANY (1970-71), KREV A STOLETÍ (1979), DOBRÝ VÍTR (1973), SVATEBNÍ KOŠILE (2004), STĚHOVÁNÍ (1984), ZAHRADA BORROMINI (2006), KORUNOVACE (PROBLÉM MOCI – 1975), DVOJPORTRÉT (1981), ZELENÁ LOUKA – TECHNOPŘÁSTKY (1974/2005), MANÉŽ (PÁN A JEHO PES – 2004), STAV VODNÍ HLADINY ZNEPOKOJIVÝ (2003), BÍLÝ DEN (2006), AUTOSTOP II (2005), DIVÁCI (MÍSTO K STÁNÍ – 2008), PŘÍBĚH JEDNÉ ŽIŽKOVSKÉ FASÁDY (1981).

Výstava probíhá pod záštitou starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Dalibora Lukáše: Karty života