Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Bohunky Waageové: Andělé země

8. 10.-20. 10. / Nová síň / Malba

Do 20.10.2019 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava obrazů Bohunky Waageové: Andělé země.

Svět obrazů Bohunky Waageové je prostředím, v němž se k sobě barevné materie snoubí a váží na způsob duchovních extenzí, podnětů a sil. Ve svém tvarosloví a barevné skladbě se její tvorba zdánlivě po dlouhá období nemění. Leč nebuďme s úsudkem hotovi dříve, než si uvědomíme, že se neustále proměňuje sama barevná hmota, světlo a dynamika v malířčiných kosmogonických výjevech… Obrazy takto žijí, pulsují, pronikají do prostoru, jakkoli vyměřeny klasickým formátem rámu.

Bohunka Waageová
malířka a grafička

Narodila se 29.5.1948 v Ústí nad Labem.
Vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou, je členkou Sdružení českých umělců a grafiků Hollar.

Ocenění: 1995 cena Masarykovy akademie umění, 1997 cena Franze Kafky

Sbírky:Středočeská galerie Praha, Ministerstvo kultury ČR, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie výtvarného umění v Rychnově nad Kněžnou, zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

www.waageova.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Bohunky Waageové: Andělé země