Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů ak.mal. Karla Fojtů: Z Prahy do Bretagne a Provence

15. 11.-12. 12. / Pražská kavárna / Malba

Do 12. 12. 2021 bude v Pražské kavárně, Dukelských hrdinů 44, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů ak.mal. Karla Fojtů: Z Prahy do Bretagne a Provence.

Akademický malíř Karel Fojtů

narozen 11. května 1939

Ve výtvarném vzdělání absolvoval nejprve střední UMPRUM školu v Uherském Hradišti a to v letech 1954 – 1958. Zde byl studentem v atelieru profesora Vladimíra Hrocha.

Následovalo studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v letech 1958 – 1964. Od počátku ho zajímala oblast tvorby spojená s architekturou. Po celou dobu studia byl Karel Fojtů pedagogicky veden profesorem Aloisem Fišárkem. Ještě za doby jeho studií vznikly takové realizace návrhů pro architekturu, jako jsou například: mozaika telefonistky na poště v Uherském Hradišti, nebo opona pro kulturní dům v Ostrově nad Ohří, vytvořená technikou filmtisku. V době jeho prezenční vojenské služby vznikla také opona pro vojenský útvar o úctyhodných rozměrech 10 x 4 m. Vedle této tvorby se věnoval současně i oblasti keramiky. Zajímaly ho práce jako například keramické stěny v architektuře, kde čerpal inspiraci od takových umělců, jako byl Juan Miró.

V další životní etapě našel Karel Fojtů své odpovídající uplatnění v reklamním středisku Čokoládoven, kde zastával 12 let funkci vedoucího výtvarníka. Hlavní pracovní náplní se mu stalo propagační výtvarnictví, zejména grafické návrhy na obaly výrobků Čokoládoven. O této jeho práci přinesl informace např. článek v časopisu AZ Magazín č. 2 / 1991 s názvem:  Těžký život designera.  V grafické tvorbě obalů na zejména potravinářské, ale i další výrobky pokračoval i po opuštění stálého zaměstnání a přechodu na tzv. volnou nohu.

Vedle tzv. užité tvorby má za sebou Karel Fojtů i rozsáhlou volnou malířskou tvorbu, kterou prezentoval veřejnosti na samostatných i společných výstavách.

Z mozaiky těchto výstav je možné připomenout několik výstav v rodišti umělce tj. ve Valašských Kloboukách, zúčastňoval se všech Salonů výtvarných umělců v Praze, uspořádal výstavu obrazů v prostorách restaurace Stavovského divadla v Praze. Dále to byla výstava na hradě v Týnci nad Sázavou, v roce 2000 uskutečnil výstavu v budově Poslanecké sněmovny a výstavu v prostorách vinárny Scarabeus  v Praze 7. V roce 2009 se uskutečnila výstava v prostorách ZŠ Barrandov, při příležitosti kulatého životního jubilea. V roce 2014 se spolu s francouzskými umělci účastnil výstavy v Galerii zámku Kladno pod názvem Paris-Prague. Ve Vrtbovské zahradě vystavoval v roce 2016 a naposledy, při příležitosti dalšího kulatého jubilea, v roce 2019 v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku v Sobotce.

90. léta znamenala pro Karla Fojtů naprostý návrat k malbě. Vydává se do jižní Francie – Provence a na západ do Bretagne, které křížem krážem se svými přáteli procestoval, aby zde našel motivy, ve kterých by se skutečně realizoval.

V procesu stálého výtvarného hledání objevuje kraj, který kdysi inspiroval Cézanna, Gogha, našeho Otakara Kubína a další. Snaží se pochopit tuto krajinu v jejím skladebním řádu, syté a zářivé barevnosti.

V přesvědčení, že jako umělec musí své době a její společnosti přinést něco nového, pouští se do zápasu s netradičními malířskými problémy, které tvoří viditelný, ale též akustický podtext této melodicky půvabné krajiny. Z přírody si vybírá to podstatné a jedinečné, což umocňuje barevným zpracováním. Z jeho výtvarného tvarosloví se postupně vytrácí přímá vazba na skutečnost a dospívá až k aktuálnímu proudu abstrakce. Během času nabývají jeho malby hlubšího meditativního charakteru, i když pro svou tvorbu stále nachází podněty v přírodě.

Nezastupitelné místo v prezentaci tvorby Karla Fojtů mají i jeho výstavy v zahraničí, když zřejmě největší důležitost lze spatřovat v uskutečněných výstavách ve Francii a to v místech, kde malíř hledá i náměty své krajinářské produkce – zejména v Bretagni a Provence.  

Karel Fojtů vystavoval v galerii Mme Boxberger v Nant a také v Moulin Cézanne v Tholonet u Aix en Provence. Rád rovněž vzpomíná na výstavy svých obrazů na Slovensku v Hlohovci v rámci malířského sympozia a dále výstavy v roce 2005 v Piešťanech v prostorách Balneologického muzea.

Ve své tvorbě si vybudoval Karel Fojtů svébytný styl malby, příznačný poetickou stylizací krajinářských motivů. Vedle olejů často využívá techniky pastelů, neváhal ani experimentovat s technikou tzv. monotypů, kdy jsou využívány k dalšímu zpracování i náhodně vzniklé barevné struktury, imitující např. hmoty skal ve snových krajinách.

Místo akademického malíře Karla Fojtů v českém výtvarném umění 2. poloviny 20. století a současnosti čeká ještě na své hlubší zhodnocení zařazení. Jeho volná malířská tvorba si však zajistila svými hodnotami uznání zejména milovníků a znalců krajinářské tvorby, vycházející z domácí tradice a využívající i evropské trendy realistického směru.

V současné době Karel Fojtů tvoří ve svém atelieru v Praze 1 s inspirujícím výhledem na střechy pražských domů, Hradčany a Petřín.

http://karel-fojtu.webnode.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů ak.mal. Karla Fojtů: Z Prahy do Bretagne a Provence