Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů Adama Štecha „Podle skutečné události“

13. 12.-27. 1. / Galerie Václava Špály / Malba

Do 27.1.2019 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a malířsky i instalačně hustá výstava Adama Štecha „Podle skutečné události“.

Text kurátora Jana Kudrny k výstavě:

Výstava Adama Štecha v Galerii Václava Špály představuje autorovo dílo posledního období.

Štech, který s nebývalou citlivostí reaguje jak na aktuální, tak na dějinné milníky doby, prožívá intenzivní tvůrčí období. Štechova tvorba, jak ji odborná veřejnost přijala okolo roku 2010, je stále silná a konzistentní. Avšak v současnosti je posílena esencí osobní zkušenosti, prožitku a jistou dávkou pokory. Štechův osobitý projev, který akcentuje tradiční a osvědčené metody malby, je představen v dalším pomyslném evolučním stupni. Adam je bytostným malířem, který vyniká jasným malířským projevem, jistotou, pevnou vnitřní stavbou a důvěrou ve své vlastní vidění a nazírání na malbu.

 

Inspirací tohoto výstavního projektu jsou skutečné události, nebo jejich reálné základy. Aktuální kauza s tygřími „jatkami“ se stala silným, intenzivním a naléhavým mementem doby. Navazující skupinové portréty s alegorickým nábojem jsou syntézou Štechových prací z nedávné doby, kdy expresivní a kubizující figury střídá skvěle vyvedená estetika, která kombinuje staromistrovská schémata a současnou malířskou kulturu. Narativní rovina je v Štechových obrazech klíčová, je podmíněna zvýšenou interakcí ze strany diváka. Často se pohybuje ve švejkovském koloritu nebo pracuje s citlivou nadsázkou. Právě zde je nepsaným apoštolem obraz Tradice, imigrace, válka, internet a pivo, v němž se cítíme doslova obehnáni téměř erbovními symboly naší nedávné minulosti, aktuální současnosti a dost možná i blízké budoucnosti. To vše v naléhavém, avšak citlivém přednesu. Štech na toto navazuje sympatickým a vyhledávaným odkazem na svá nedávná plátna, ve kterých se věnuje portrétům a krajinám. Často právě zde kombinuje řízenou destrukci a opětovnou skladbu formy s tradiční malbou.

Jan KudrnaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů Adama Štecha „Podle skutečné události“