Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů a soch Jana Wagnera: Pozvánka do mých snů

Do 30.10.2015 bude v galerii a rámování Amadeus, Klimentská 48, Praha 1, otevřena prodejní výstava obrazů a soch Jana Wagnera: Pozvánka do mých snů.

Jan Wagner
narozen 12. 3. 1960 v Šumperku, nyní žije a tvoří v Holedečku u Žatce
• 1989 – 1990 studium semináře akademického malíře Kamila Sopka.
• 1990 – 1992 studium Lidové konzervatoře v Ústí nad Labem pod vedením akademického malíře Pavla Bergra a ateliéru akademického malíře Ladislava Lapáčka.
• Člen Sdružení žateckých výtvarníků, bývalý člen Sdružení severočeských výtvarníků Spolu a účastník několika sochařských sympozií a malby v plenéru.
• Od roku 1991 přes 15 autorských výstav v Severočeském kraji a Praze.
• Díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách nejen doma v Čechách, ale též v Německu, Rakousku, Kanadě a Rusku.

Autor o sobě:

„Asi je to radost ze života, která nutí lidi dělat bláznivé věci. A ta samá radost mě motivovala dostat se dál než je čmárání cihlou po chodníku a kreslení kosočtverců na zdi domů. Dnes už používám jiné výtvarné materiály. Místo kosočtverce se zdokonaluji v tvorbě aktu, i když v podstatě téma zůstalo stejné. Nechávám se inspirovat sny a představami z nereálných dimenzí, které se pak pokouším zviditelnit na deskách a plátnech. A když občas zatoužím po odpočinku a duchovním uklidnění, nacházím je při malbě krajiny. Ale pochopitelně tam, kde jsem dnes, jsem se dostal přes peripetii uměleckého vývoje. A přitom si stále uvědomuji, že jsem tak někde napůl cesty. Mám radost z toho, že je přede mnou ještě dlouhá cesta lemovaná novými zkušenostmi, vizemi, studováním…
První výtvarné dovednosti jsem získal jako kluk v děčínské „lidušce“ u Břetislava Kmenta. Pak jsem se pokoušel hledat vlastní cestu, ale záhy jsem pochopil, že bez dalšího vzdělávání budou mé vyjadřovací schopnosti a možnosti omezené. Absolvoval jsem tedy seminář akademického malíře Kamila Sopka z Chomutova a lidovou konzervatoř v Ústí nad Labem u akademického malíře Pavla Bergra. Další motivaci k rozvoji bylo působení ve spolku výtvarníků s názvem Spolu.
Rád zdůrazňuji, že nejsem profesionál. To mi umožňuje štětci vyjadřovat to, co právě cítím a osvobozuje mne to od závaží, které sebou vláčí mnozí profesionálové, jenž svůj tvůrčí potenciál musejí kvůli obživě zaprodávat vkusu platící klientely. O to více mne pak těší, že mé obrazy nacházejí nové majitele u nás i v zahraničí. V současné době tvořím ve vlastním ateliéru v malebné obci Holedeček, u které nedaleko leží královské město Žatec. Hlavně přes léto zde rád přijímám návštěvy a debatuji o umění. Vystavuji převážně v severních a západních Čechách.“

http://www.atelierwagner.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů a soch Jana Wagnera: Pozvánka do mých snů