Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů a smaltů Antonína Gavlase: V režii světla

1. 6.-30. 6. / Divadlo Viola / Malba

Do 30. 6. 2023 je ve foyer Divadla Viola, Národní 7, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů a smaltů Antonína Gavlase: V režii světla.

Otevřeno vždy od 16:00 ve dnech představení.

Antonín Gavlas (* 27. dubna 1953, Nový Jičín) je všestranný český malíř, výtvarník a sochař žijící v Plesné v okrese Ostrava-město v Moravskoslezském kraji.

Studoval na Filosofické, Přírodovědecké a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor výtvarná výchova a matematika). Jeho učitelé byli také J. Hadlač, Vladimít Drápal a L. Ochrymčuk. Od roku 1980 se věnuje volné tvorbě a pedagogické činnosti v oborech malby, smaltu, keramiky, fotografie a sochařství. Zvláštní pozornost věnuje enkaustice. Od roku 2005 je organizátorem mezinárodního sochařského sympozia v Plesné atp. Je aktivně činný v mnoha společenských a profesních organizacích a je filantrop.

Antonín Gavlas je všestranný výtvarník, používající různé výtvarné techniky. Nejtypičtější však jsou jeho obrazy, malované ojedinělou výtvarnou technikou enkaustiky. Užívá však k malbě i akrylu, tiskařských barev i kombinací různých strukturálních prvků.

Motivy jeho obrazů (podobně jako smaltů, keramik, fotomontáží aj…) bývají často zvláštně tajemné, až mystické krajiny, tvořené geometrickými plochami, které jsou mnohdy oživovány stylizovanými postavami. Tyto poloabstraktní kompozice symbolizují vztahy Země, nebe a člověka uprostřed nich, představují kosmický řád v jeho nekonečných podobách…

http://www.art-image.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů a smaltů Antonína Gavlase: V režii světla