Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů a plastik Richarda Kočí

10. 1.-27. 1. / Galerie La Femme / Malba

Do 27. 1. 2024 je v Galerii La Femme, Bílkova 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů a plastik Richarda Kočí.

Výstava obrazů a malých plastik k autorovu jubileu.

Ačkoliv patří Richard Kočí ke generaci umělců nastupujících v 80. letech, byl našemu prostředí dlouho neznámý. A to proto, že pobýval až do 90. let v cizině.
Výtvarné tvorbě se Kočí začal věnovat v roce 1972, kdy vytvářel drobné realistické figurky. Následovala studia na uměleckých školách v Texasu a Madridu. Znalosti praktického sochařství získával nejprve ze studia klasiků 20. století, jako byli Hans Arp, Constantin Brancusi či Henry Moore. Sochařství se ale poté mnoho nevěnoval. Ve Španělsku, kde v 80. letech Kočí žil, nebylo totiž ani po pádu frankovské diktatury, kdy se umění svobodně rozvíjelo, lehké najít dostatek možností pro uplatnění sochařské tvorby. Kočí se tehdy intenzivně věnoval grafické tvorbě a maloval. Zabýval se též velmi důkladně teorií – obecnými otázkami umění, jako např. smyslem sdělení uměleckého díla, jeho obsahem, významem či posláním.

Richard Kočí ve zkratce:

Narozen 1954 v Praze
V roce 1966 emigroval do USA a v roce 1979 odjíždí do Španělska.
Studia: North Texas State Univerzity v USA; Bellas Artes d San Fernando – Madrid, Španělsko; Escuela d Artes y Oficios – Madrid, Španělsko.
1976 Stipendium Hispánského sdružení, sochařská cena Martinese Buena;
1980 Čestné uznání v I.malířské soutěži v Malaze;
1984 Cena města Burgos;
1985 Rytecká cena Karmen Arozena v Madridu;
1987 Cena Maxima Ramose, El Ferrol;
Vystavuje v zahraničí a po převratu i v ČR.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů a plastik Richarda Kočí