Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy obrazů a kreseb Miroslava Pangráce: Něco ze šuplíku

Do 2.2.2018 bude ve všední dny 8 – 17 ve foyer Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1, přístupná výstava obrazů a kreseb Miroslava Pangráce: Něco ze šuplíku.

Miroslav Pangrác ml. se narodil 9. 1. 1967 v Praze a to v rodině významného českého sochaře, tímto mu bylo umožněno vyrůstat v prostředí výtvarného umění a sát do sebe atmosféru genia loci atelierů, sléváren a dílen všech rodinných přátel které navštěvoval s otcem. Od mládí stále maluje a věnuje se výtvarným různým směrům, má přímou možnost studovat v otcově atelieru, i v atelierech spřízněných umělců, rodinných přátel. Navštěvuje soukromé ateliery kde získává další zkušenosti v malbě, účastní se společných výstav. Přesto si v rozhodujícím okamžiku prosazuje vlastní cestu a směr, razí si vlastní osu pro budoucí tvorbu.

Odklání se od krajinářství a stále více proniká do abstraktní malby, ve které hledá skrytou krásu tvarů, symbolů spojenou s barevnou náladovostí. Experimentuje, kombinuje různé druhy a typy barev a z takto vzniklých struktur a nevšedních tvarů dotváří obrazy do konečného stavu. Přesto však olej na plátně nebo akryl patří mezi nejmilejší techniky. Ve svých dílech nechává prostor pro divákovu fantazii, nechává zapojit představivost, někdy jen navodí myšlenku tvarem či symbolem či teplotou barvy. Kolem roku 1998 začíná signovat obrazy jen zkráceně Grác, pod tímto jménem vystavuje a prezentuje svá díla dodnes.

V současné době tvoří v malém atelieru na pražském Žižkově, kde je možno po dohodě shlédnou část díla z posledních let, vyjma pravidelných výstav které se daří realizovat za pomoci kulturních institucí. Díla M. Pangráce ml. jsou k vidění ve sbírkách po Čechách i v cizině.

Je členem Nového sdružení pražských umělcůFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy obrazů a kreseb Miroslava Pangráce: Něco ze šuplíku