Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy O Pohybu – z cyklu mladá grafika

Do 31. 3. 2024 je v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava O Pohybu – z cyklu mladá grafika.

Komentovaná prohlídka: úterý 26. 3. 2024 v 17 hod

Kurátoři: Jaroslava Severová a Tomáš Moravec

Výstava O POHYBU ukazuje práce studentů z Univerzity Hradec Králové. Chce předvést možnosti grafiky v nových, jiných souvislostech, v posunech možností, která současná média, nový způsob tisku přinášejí.

Co je grafika? Bod, linka, plocha. Základem je kresba. A pak matrice a otisk matrice. Pro vystavené práce je matricí zdrojový kód v počítači, který zaznamenává kresbu autora. Obraz je možné tisknout a statickými obrazy demonstrovat pohyb, změnu, metamorfózy, nebo kresby rozpohybovat a přímo promítat ve formě videa.

Vystavené práce jsou rozdílné ve formě i v obsahu. Jako nejdůležitější a určující se zdá osobní vklad jednotlivých autorů, zpráva o vlastním porozumění skutečnosti. Někteří zobrazují úzkost z proměn rychlých a nezvládaných / megapolis, změna klimatu/, jiní žertují / otvírání a zavírání očí, snící hlava, cesta z města HK do města N /, nebo si vzpomínají na hodiny fyziky / čas, skupenství vody/.

Výstava prezentuje výsledky studia v roce 2023 až 2024.

Jaroslava Severová, kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy O Pohybu – z cyklu mladá grafika