Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Neviditelný Most. Milada Blekastadová 1917–2003

Do 25.10.2017 bude v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Neviditelný Most. Milada Blekastadová 1917–2003.

Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin.

Výstava NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 je věnována klíčové osobnosti česko-norských kulturních vztahů. Mapuje životní osudy a rozsáhlé dílo literární historičky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové, rozené Topičové, která od svých 16 let žila v Norsku a zcela zásadně se zasloužila o propagaci české literatury v této zemi. Výstava klade důraz na její komeniologická bádání, překladatelské dílo i zásluhy o podporu českého disentu.

Milada Blekastadová se narodila před sto lety do pražské nakladatelské rodiny Topičových. Od roku 1933 žila v Norsku a významně se zasloužila o zprostředkování kulturních a osobních kontaktů mezi Norskem a českými zeměmi. V češtině v jejím překladu vyšla díla Ingeho Krokanna či Tarjeie Vesaase, do norštiny přeložila české pohádky, Komenského Labyrint světa a ráj srdce, ale i díla významných moderních českých spisovatelů, jako jsou Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Václav Havel či Ludvík Vaculík. Norům též představila českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Neveřejně podporovala český kulturní disent a udržovala kontakty s významnými osobnostmi české kultury v Československu i v exilu. Zasloužila se o rozvoj světové komeniologie a dlouhodobě též působila na Univerzitě v Oslu, kde ovlivnila nejen mnoho norských slavistů, ale také literárních vědců a překladatelů. Jako „velvyslankyni české vědy a kultury“ jí v roce 1997 prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy. Navíc po sobě zanechala nepřeberné množství vědeckých materiálů a podkladů i rozsáhlou korespondenci dokumentující události velké části 20. století.

Výstava čerpá především z této bohaté pozůstalosti, která se nachází částečně v Národní knihovně v Oslu, částečně v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Praze.

Více informací: https://miladablekastad.com/

Projekt NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 zahrnuje také putovní výstavu v česko-norském provedení, která se postupně představuje na různých místech v České republice i v Norsku.

Autoři výstavy:
Karolína Stehlíková, Elg, z. s.
Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR
Eva Spira, nezávislá badatelka, Oslo

Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně ji podpořily výzkumný program Strategie AV21, Nadace Solgløtt, Ministerstvo kultury ČR a NORLA, centrum pro podporu norské literatury v zahraničí.

Záštitu projektu udělila prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR, Siri Ellen Sletnerová, velvyslankyně Norského království v ČR, a Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku.

Partnery projektu jsou Skandinávský dům, Český rozhlas Vltava, Knihovna Václava Havla a Středisko společných činností AV ČR.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Úterý 26. září 2017, 17.00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Vyprávění „Já, Láďa“ z dílny spolku Storytelling CZ. Vzpomínky Milady Blekastadové na dětství v rodině Topičových v meziválečné Praze. Dramaturgie: Petr Pláteník. Vyprávějí Markéta Holá a Barbora Schneiderová.

Čtvrtek 14. září 2017, 17.00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Daniela Mrázová z nakladatelství Elg, z. s., provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Čtvrtek 5. října 2017, 17:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Vladimír Urbánek z Filosofického ústavu AV ČR provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Komentované prohlídky se konají ve spolupráci se Skandinávským domem a za podpory statutárního města Brna.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Neviditelný Most. Milada Blekastadová 1917–2003