Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nepsaný dopis

15. 6.-25. 8. / Poštovní muzeum / Malba

Do 25. 8. 2023 je v nové Galerii Poštovního muzea na Hlavní poště, Jindřišská 14, Praha 1 (v přepážkové dvoraně po točitých schodech nahoru do 1.patra) přístupná velmi zajímavá výstava Nepsaný dopis.

Vystavují:

Barbora Šemberová, Lukáš Slavický, Martin Velíšek

kurátor: Jan Čejka

Drahý příteli,
prosím omluv mé delší mlčení, ale byl jsem zaneprázdněn řadou dopisů, do kterých jsem mohl nahlédnout v posledních dvou letech. Získaly si mě na dlouho, protože nejsou ledajaké. I když některé z nich zůstaly na papíře, do obálky je nesložíš. A co je nejdůležitější, jsou to dopisy plné vyprávění, avšak bez jediné věty. Patří na stěnu, někdy do prostoru, a jsou určeny k dívání se.
 
Nedávná událost mě přiměla k tomu, abych Ti o nich přeci jen napsal. Byl jsem totiž čtenářem konverzace dvou přátel, která mě překvapila svojí mimořádnou jazykovou pestrostí, hloubkou myšlenek a rozsahem. Bylo z ní znát, že už jen způsob, kterým jeden druhému píší, utužuje jejich přátelství. A protože to byl dialog starý bezmála šedesát let, rozesmutnil mě. Byl dnešním dnům tak cizí! Jako by dnes člověk takové texty ani nepotřeboval, natož aby je psal.
 
A proto jsem za ty netradiční dopisy tak vděčný, víš? I když je jen pozoruješ, vracíš se v nich k půvabu třeba i zcela běžných rozhovorů. Všechny navíc nejenže vypráví, ale pracují i se samotnou stavbou vyprávění, jež je pro ně důležitá stejně jako zpráva samotná.
 
Prosím, podívej se na některé z nich a budu moc rád, když mi dáš vědět, co si o nich myslíš nebo jaký příběh v nich sleduješ…
Přeji Ti, ať máš pěkné léto
tvůj Jan


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nepsaný dopis