Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nekonečný prostor – SČUG Hollar v Novoměstské radnici

Do 30. 7. 2023 je v Galerii ve věži Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná krásná a rozsáhlá výstava Nekonečný prostor: dojem nebo realita? – SČUG Hollar v Novoměstské radnici .

Vystavují umělci Sdružení českých umělců grafiků Hollar Pavla Aubrechtová, Mikoláš Axmann, Bronislava Bakule Malá, Daniela Benešová, Libor Beránek, Jan Blaha, Patrik Braun, Jana Budíková, Dušan Černý, Dagmar Dolíhalová, Petr Fiala, Marie Filippovová, Vladimír Gebauer, Jiří Hanuš, Barbora Heřmanová, František Hodonský, Xénia Hoffmeisterová, Jan Holoubek, Pavel Hora, Tomáš Hřivnáč, Jana Hubatková, Nanako Ishida, Said Ismail, Eva Jakubcová, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Oldřich Jelen, Ditta Jiřičková, Robin Kaloč, Jan Kocman, Peter Kollár, Markéta Králová, Ondřej Michálek, Lubomír Netušil, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Martin Raudenský, Zuzana Růžičková, Jaroslava Severová, Marek Sibinský, Milan Starý, Aleš Svoboda, Jana Šindelová, Marie Michaela Šechtlová, Andrea Štosková, Eva Vápenková, Martin Velíšek, Alex Vido, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová.

Text Lenky Vilhelmové k výstavě:

Tento již druhý výstavní projekt spolku SČUG Hollar navazuje na předcházející uskutečněnou výstavu v Novoměstské radnici pod názvem „Dojem nekonečného prostoru“. Spolek grafiků představuje grafická díla, kresebné práce a další práce na papíře, ale i prostorové objekty či velkoformátová díla a práce intermediálního charakteru. Název výstavy Nekonečný prostor: dojem nebo realita? odkazuje na dříve prezentovaná témata týkajících se pojmů prostoru, jeho reálného nebo nereálného vnímání, iluzí z prostoru, paradoxu nekonečnosti a pobytu v něm. Skrze nastolená témata můžeme sledovat rozdílné Interpretace vystavujících umělců. Mohou na nás působit jejich intersubjektivní vyjádření v mnohavrstevnatých významech. Setkáme se s racionálním analytickým přístupem k danému tématu, v protipólech protirozumu, což vnáší do celé expozice napětí a nové otázky. Tím se otevírá obrovské pole pro imaginaci a fantazii.

Grafika přináší nové myšlení podpořené novými technologiemi. Rozšiřuje obecné povědomí o grafice. Někteří autoři propojují grafiku s ostatními médii, mezi něž patří autorská kniha, fotografie, plastika nebo instalace.

Název výstavy odkazuje na pojem „Nevýslovný prostor“, který pochází ze sousloví
Le Corbusiera: „Jsem objevitelem výrazu nevýslovný prostor“, který je velmi abstraktním pojmem, pro mnohé umělce však představuje četné konkrétnosti, které souvisí se způsobem existence člověka v prostoru přirozeném, aktuálním, možném, v časoprostoru / prostor jako představa, která je základem všech vnějších názorů. Každá doba, zvláště nynější, produkuje nové otázky, nové prostory, nové obzory. Dosavadní životní formy pozbydou platnosti, a bude potřeba tvořit formy nové, toto vše předznamenává i jisté změny ve výtvarné tvorbě, zvláště té grafické.

Lenka VilhelmováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nekonečný prostor – SČUG Hollar v Novoměstské radnici