Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy (Ne)klidné vody – arteterapie

Do 9.7.2015 bude v galerii v podpalubí (A)VOID Floating Gallery na náplavce u Výtoně / Železničního mostu, Praha 2, přístupná výstava (Ne)klidné vody.

Výstava (NE)KLIDNÉ VODY je pořádaná Ateliérem arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystavují zde studenti a absolventi tohoto oboru. Smyslem je prezentace ateliérové i autorské tvorby, témat, a tím i metodiky tzv. rožnovského pojetí arteterapie.

Výstava bude doplněna bohatým průběžným doprovodným programem, uvede i zakončí ji koncerty kapel z řad studentů.

Doprovodný program sledujte na: https://www.facebook.com/pages/Neklidn%C3%A9-vody-v%C3%BDstava-obraz%C5%AF-v-Avoid-Floating-Gallery-v-Praze/1642215675994202?sk=timeline

Ateliér arteterapie (katedra na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) poskytuje jako jediný v České republice vysokoškolské studium arteterapie (bakalářské, neučitelské – distanční), a to pod programem psychologie, probíhající formou studijně výcvikové komunity. Byl otevřen zásluhou pedagoga, hudebníka, malíře a arteterapeuta PhDr. Milana Kyzoura ve školním roce 1990/91. Více informací o možnosti studia zde:http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/prijimaci_zkousky.php.

„Rožnovská metoda“ arteterapii vnímá jako specifický psychoterapeutický postup, který klasickou dyádu terapeut – klient rozšiřuje o klientův obraz, jemuž přiřazuje několik funkcí. Jednak se obraz stává prostorem komunikace v řeči výtvarně symbolické a východiskem pro arteterapeutovy úsudky o momentálním stavu klientovy psychiky (analýza), současně poskytuje materiál k interpretaci, která je podmíněna společným úsilím arteterapeuta a klienta. Více zde:http://www.arteterapie.wz.cz/arteterapie.html.

Česká arteterapeutická asociace (vzniklá v roce 1994) mluví o arteterapii jako o léčebném postupu, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné, a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy (Ne)klidné vody – arteterapie