Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nejsme tu sami

Do 20.12.2018 se ve foyer velkého sálu Ústřední knihovny – Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1, Praha 1, koná výstava Nejsme tu sami . Vstup na výstavu je zdarma.

Nejsme tu sami, vždy tu s námi žili a stále žijí lidé jiných národností. Tři roky jejich vyprávění zaznamenávají dokumentaristé z Post Bellum pro Paměť národa.

Výstava představuje 37 příběhů z Paměti národa a portrétů fotografa Lukáš Žentel.

Jsme součástí střední Evropy, kde se vždy střetával element germánský a slovanský, protestantství s katolictvím a židovstvím. Letošní výstava „Nejsme tu sami“ představí nejen 13 příběhů natočených letos, ale i čtyřiadvacet výstavních panelů s pamětníky, které jsme zaznamenali v letech 2017 a 2016.

Krátké medailonky lidí, kteří vyprávěli pro Paměť národa, opět doplňují portrétní fotografie s artefakty, které pro zpovídané pamětníky symbolizují Českou republiku. Autorem portrétů je fotograf Lukáš Žentel.

Letošní výstavu doprovází katalog s příběhy a fotografiemi všech sedmatřiceti pamětníků z řad Bělorusů, Bosňanů, Bulharů, Chorvatů, Maďarů, Němců, Poláků, Slováků, Srbů, Romů, Rusínů, Rusů, Řeků, Ukrajinců a Vietnamců.

Katalog bude k dispozici zdarma během výstavy v @Městská knihovna v Praze nebo na objednání v organizaci Post Bellum. Může posloužit jako výborná učební pomůcka při výuce občanské nauky či dějepisu, protože představuje nejen jednotlivé národnosti, ale i historické události 20. století, které měly vliv na národnostní složení České republiky, respektive Československa.

Výstava i katalog vznikly díky spolupráci neziskové organizace Post Bellum s Praha.euMinisterstvo Kultury a @Městská knihovna v Praze.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nejsme tu sami