Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nejmohutnější památné stromy ČR

Do 31.12.2015 bude v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, Praha 2, přístupná venkovní panelová výstava Nejmohutnější památné stromy ČR.
Výstava představuje 30 nejmohutnějších památných stromů naší republiky, které většinou patří i k nejstarším.
Podstatnou část výstavy tvoří fotografie , které představují současnou podobu památných stromů. Autorem je Pavel Hössl, který není sice „vystudovaný“ fotograf, ale podstatné je, že stromy umí vyfotografovat.
Památné stromy jsou památky živé – tedy podléhají zákonům života i zániku. Výstava fotografií stromů je záměrně doplněna portréty – přesnými kresbami stromů, jak vypadaly před půl stoletím. Autorem je Jaroslav Turek, který jako jeden z prvních výtvarníků od konce 50.let minulého století zobrazoval zcela plánovitě nejvýznamnější stromy, o kterých se vypravují pověsti. Jak se stromy mění ve srovnání s fotografiemi je vidět na příkladu Peruckého dubu. Dva ze stromů – Stochovský dub, buk ve Lhotách už vypadají dnes zcela jinak, v podstatě dožívají, naopak lípa v Maškovicích se vzkřísila k novému životu. Autor kreseb zemřel před deseti lety, letos by oslavil devadesáté narozeniny. .
Do jisté míry pokračuje v jeho díle syn, výtvarník Jaroslav Turek mladší, který se podílel na grafické přípravě vystavených panelů, vytvořil k výstavě plakáty i katalog. Spolupracuje na knihách a brožurkách, jejichž autorkou je M.H.
MH. zpracovala koncepci této výstavy a zajišťovala ji organizačně. Při přípravě výstavy sešel tým zodpovědných spolupracovníků, které vedla upřímná snaha představit krásné stromy co nejširšímu okruhu diváků.

www.pamatnestromy.cz

Autoři výstavy, projektu a publikace, kterou můžete zakoupit v pokladně skleníků Botanické zahrady PřF UK Na Slupi:

Jaroslav Turek (1925-2005)

studoval na Vysoké škole architektury a na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě UK (byl žákem Cyrila Boudy a Karla Lidického). Působil jako pedagog v Praze (vyučoval např. kreslení na Střední průmyslové škole grafické a přednášel estetiku zemědělské krajiny na Vysoké škole zemědělské) a věnoval se i práci v oblasti ochrany přírody. V odborném tisku ilustroval články s přírodovědnou tematikou. Vedle krajinomalby se jeho hlavním tématem staly památné stromy, jak se mohli přesvědčit návštěvníci jeho výstav v Praze, Budapešti, v Roztokách, Dobříši, Poděbradech, Havlíčkově Brodě, Čáslavi ad. Zobrazil skoro všechny významné památné stromy v Čechách a částečně i na Moravě a ve Slezsku. Každý z „portrétů“ památného stromu představuje práci dvou-tří hodin přímo u stromu v terénu, často za chladna, protože až koruna bez listů prozradí svou architekturu.Významně se autorsky podílel na knihách M.Hruškové o památných stromech, o české krajině, spolupracoval i na přípravě televizního seriálu „Paměť stromů“ (viz výše).Smrt zastavila jeho plány. Synové – grafik Jaroslav Turek se synem Janem, který je také výtvarník, a akad. arch. Tomáš Turek opatrují otcův odkaz, podílejí se na přípravách dalších výstav ( např. v Praze-Suchdole, v Tachově 2008), autorsky zajišťují grafické zpracování publikací s jeho kresbami ( „Stromy památné v kresbách J.T., 2007 aj.)

Pavel Hössl (nar. 1972)

Památným stromům se soustavně věnuje posledních 13 let, navštívil jich na stovky, v databázi má na 50.000 snímků hlavně památných stromů. V posledních dvou letech psal o stromech pro časopis Plzeňska Vítaný host a 5+2. Jeho fotografie stromů provázely seriály a články o památných stromech např. v MF-Domov, v časopisech Farmář- Zemědělec , Zahradnictví, Venkov a styl. Spolupracoval na publikaci o alejích (vydala MF 2012), autorsky se podílel na knize Nejmohutnější památné stromy ČR (2012) a Stromy z Ráje českého (Turnov 2014).Putovní výstavy o nejmohutnějších památných stromech přiblížily od podzimu 2014 mnoha návštěvníkům po republice tyto stromy prostřednictvím Hösslových velkých fotografiíP.Hossl postupně umísťuje texty a fotografie památných stromů ČR na www.MonumentalTrees.com (Monumentale Baume). Příspěvky se setkávají se značným zájmem a dobře propagují naši zemi.

PhDr. Marie Hrušková

Po studiu na pedagogické fakultě a FF UK učila v Praze, z toho 25 let na Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici. Píše od dob studií, proto ji malíř J.Turek požádal (r.1967) o zpracování textů k jeho kresbám památných stromů. .Disertační práce „Památné stromy v ústní lidové slovesnosti a v literatuře“(1972) předznamenala zaměření jejího psaní, protože osudy stromů a vztahy lidí k nim a k přírodě se pro ni staly hlavním námětem .Za výtvarné spolupráce s J.Turkem vydala r. 1986 brožuru v PNS o výchovném využití památných stromů ve škole, podrobněji se památnými stromy i historií míst, kde rostou zabývali oba autoři v knize „Památné stromy I.( Sylva Regina 1995) a ve II.díle( 2001). Spolu s J.Turkem vydali „What trees remember“(1998) i českou verzi „Stromy pamatují“(1999). Kniha „Kult stromů v zemích koruny české “ (2005) , v níž autorka souborně přibližuje historii a kořeny našich vztahů ke stromům a doplňuje odborným pohledem předchozí práce o památných stromech, doprovázejí opět kresby J.Turka. Z dalších prací připomeňme knížky o kraji a lidech žijících na Vysočině, pod Železnými horami : „Tam, kde teče Doubravka I.II.III“ ( 1995- 2004, ve spolupráci s J.Turkem a Z.Sejčkem) a „Krajinou řeky Doubravy“(2006) s fotografiemi M.Holečkové. V únoru 1996 měl v Lyře Pragensis premiéru její pořad o památných stromech, spolupracuje s Českým rozhlasem. Knihy o stromech se staly podkladem pro televizní seriál „Paměť stromů“ ( 2003), na jehož scénáři spolupracovala s režisérem Bedřichem Ludvíkem. Spolu s ním se také podílela na fotografické publikaci „Stromy se na nás dívají “ (Fraus 2003) a „Pamět stromů“(MF 2006).Pro děti a jejich rodiče a jako pomoc učitelům nižšího stupně ZŠ při environmentální výchově je určena knížka „Tajemství starého dubu“(MF 2007), na které se výtvarně podílela Andrea Sloupová ( s použitím kreseb stromů J.Turka) – dlouhověkost stromu je názorně ukazována na srovnání staletí života památného dubu a staletí historických změn v životě Českého království a pak i republiky Ve spolupráci s fotografkou a nakladatelkou Marií Holečkovou autorka vydala r. 2008 . první díl publikace „Za památnými stromy Vysočiny“-Pelhřimovsko, Jihlavsko, Havlíčkobrodsko, o rok později 2. díl o památných stromech na Žďársku a Třebíčsku. Na oba díly dal kraj Vysočina grant.
O památných stromech Dobříše a okolí je možné se dovědět z knihy „Stromy nás povedou Dobříší a okolím“, na které se spoluautorsky podílel Zdeněk Mařík, který přiblížil lesy kolem Dobříše, a kolektiv fotografů, např.Hana Rysová, Karel Petržela. Knížka vyšla r. 2010 za podpory Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh.
Roku 2011 vydala EUROMEDIA-Knižní klub autorce obsažnou publikaci „Podivuhodné stromy“ s fotografiemi Jaroslava Michálka, kresbami Jaroslava Turka a grafické úpravě Vladimíra Kintery. O významných stromech v Lesích ČR připojili texty Jiří Stonawski a Pavel Kyzlík, o stromech v bývalých vojenských újezdech napsal Jiří Křivánek.
V MF vyšla r. 2012 kniha „Aleje – krása ohroženého světa“ , na které se fotograficky podílela hlavně Marie Holečková, kromě ní např. Jar. Válková, Pavel Hossl, Eva Kokešová , Václav Větvička, který také přispěl několika statěmi o alejích , např v Lidicích aj.. Poslední část publikace přibližuje snahy pracovníků ARNIKY v boji o zachování alejí.
V témže roce vyšla autorce v nakl. DEUS knížka 26 beletrizovaných pověstí o památných stromech, které dosud nebyly zpracovány „Příběhy památných stromů Čech a Moravy“ s pérovkami Jaroslava Turka a reprodukcí jeho obrazu Klokočovské lípy na obálce.
V závěru roku 2012 pak vydala autorka nevelkou, ale hezkou a potřebnou knížku „Nejmohutnější památné stromy ČR“ za odborné spolupráce s RNDr. Jaroslavem Michálkem, s fotografiemi Pavla Hossla a kresbami Jaroslava Turka., v úpravě Jaroslava Turka ml.V létě 2014 vydalo město Turnov knihu o památných stromech Turnovska Stromy z ráje českého. Marie Hrušková na ní spolupracovala s Václavem Větvičkou a regionálním autorem Dušanem Koutníkem, fotografie stromů jsou Pavla.Hössla, krajiny od Zdeňka Mrkáčka, kresba od Jaroslava Turka. Grafické úpravy se ujal J.Turek ml. Marie Hrušková je autorkou projektu, jehož cílem je seznamovat co nejvíc lidí s nejmohutnějšími památnými stromy České republiky. Děje se tak od podzimu 2014 a po celý rok 2015 prostřednictvím putovních výstav po různých našich městech (Křtiny, Plzeň, Třeboň, Jihlava, Říčany, Praha) Kde se vystavují fotografie ve formátu A1 od P. Hössla a kresby Jaroslava Turka. 22. října bylo v Turnově na Večeru stromů „Přivítáno“ Radioservisem vydané CD „Příběhy památných stromů“ za účasti herečky a ctitelky stromů Barbory Hrzánové, jedné z interpretek. Besedu o stromech, lidech a vztazích doprovodil svými písněmi Ondřej Halada.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nejmohutnější památné stromy ČR