Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

Do 27.3.2020 bude v Knihovně Antonína Švehly (Zemědělské a potravinářské knihovně), Slezská 7, Praha 2, přístupná výstava Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat.

Výstava je pořádána Zemědělským svazem České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! Výstava je obohacena o informace o původních nezušlechtěných plemenech zvířat,  zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Cílem výstavy je přiblížit život hospodářských zvířat veřejnosti, nejen studentům a dětem ukázat proč je důležité zachovat zemědělskou výrobu, ale také odbourat mýty o zemědělství.

Výstavu doplní nejen ukázky plemen hospodářských zvířat, ale i model farmy pro skot, krmiva či ušní známky. Dozvíte se, že dojnice mají ve stájích postýlky či jak vypadá dojící robot a jak pomáhají moderní technologie v chovech a jak mohou pomáhat čipy zvířat. Díky moderním technologiím mají zvířata více pohodlí, než si mnozí myslí.

Výstava je podpořena Ministerstvem zemědělství, ale i chovatelskými svazy a Českomoravskou společností chovatelů, a Knihovna Antonína Švehly, která ukáže i několik zajímavostí z historického knižního fondu právě s tématikou chov hospodářských zvířat.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat