Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ne tak daleko, jak to vypadá / Not as far as it seems

Nejméně do 17.6.2016 bude v Běhal Fejér Institute – Prvorepublikové vile, Pevnostní 8, Praha 6, přístupná výstava Ne tak daleko, jak to vypadá / Not as far as it seems, která se koná v rámci festivalu Americké jaro.

Kurátoři: Milan Salák a Conrad Armstrong

Umělci: Anna Vojtěch, Leo Joseph, Lawrence Wells, Viktor Valášek, Luis Cerdas, Lucio Fuentes, Richard Stipl, Jimena Mendoza, Conrad Armstrong, Megan Clark

Výstava se snaží zkoumat, do jaké míry americká kultura ovlivňuje českou/globální kulturu a naopak. Kurátoři vidí pojem „Americanness“ – „Američanství“ jako pojem, který lze aplikovat na velkou část světové populace, bez ohledu na státní příslušnost konkrétního člověka, což z velké části dáno globální povahou americké kultury a politiky. Projekt představuje umělce různých národností, pracujících napříč nejrůznějšími náměty a médii. Jejich tvorbě je však společná atmosféra odstupu, daného rozdílnou kulturní zkušeností a současně vědomí nutnosti přizpůsobit se místnímu kontextu. Tato specifická konfrontace se tak stává hlavním námětem výstavy i jejích doprovodných programů.

Doprovodný program:

31. 5. 2016, 19:00
Crew against People (Alexey Klyuykov a Vít Svoboda): O graffiti

Graffiti se zrodilo koncem šedesátých let v Bronxu. Ve spojení s hudbou rap a hip hop se od té doby stalo celosvětovým fenoménem. Po začátcích pramenících ze syrových vandalských impulzů se tato umělecká forma vyvinula ve velmi stylizovaný a specializovaný projev. Někdy se toto vyjádření mění dokonce i v jakýsi obchodní produkt, čímž se podle některých názorů delegitimizuje coby projev vzpoury. Skupina CAP – vědoma si tohoto vývoje – zkoumala v minulých desetiletích formu, obsah i funkci graffiti a ve svém příspěvku shrnuje své pochopení politických, sociálních i estetických aspektů této původně americké umělecké formy, která dnes existuje nezávisle v mnoha lokálních kontextech.

16. 6. 2016, 19:00
Milan Kohout: Vztek na obou polokoulích

Milan Kohout je umělec aktivně působící po celém světě. Žije střídavě v České republice a v USA a cítí jako svou morální povinnost upozorňovat v obou těchto zemích na nespravedlnost, a to především prostřednictvím umění performance. Ve svém příspěvku bude hovořit o své práci v obou těchto kontextech a také pojedná o otázce národní identity ve vztahu k lidským právům a úsilí o mír.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ne tak daleko, jak to vypadá / Not as far as it seems