Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Národní soutěže amatérské fotografie

10. 7.-11. 8. / Czech Photo Centre / Fotografie

Do 11.8.2019 bude v Czech Photo Centre, Na Zlatě 1 (vchod ze Seydlerovy ulice), přímo u metra Nové Butovice na Praze 5, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava Národní soutěže amatérské fotografie.

Jsou zde vystaveny fotografie 22 autorů a vítězného fotoklubu, které vybrala porota pod vedením PhDr. Věry Matějů. Výběr rozšíří dalších 200 promítaných fotografií, které byly vystaveny ve Svitavách.

Celkem uvidíte výběr z 832 fotografií od 209 autorů a 5 kolektivů, který přináší velmi zajímavou informaci o stavu současné amatérské fotografie.

Aktuální 39. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie vyvrcholil ve Svitavách v sobotu 11. května 2019. V tento den se konalo vyhlášení výsledků a zahájení výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 39. národní soutěže amatérské fotografie 2019.

Co je Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 49 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny. První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky. Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž, skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších), stejně jako se v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Národní soutěže amatérské fotografie