Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy NaFilM! 2: V pohybu

Do 30.4.2017 bude ve 2.patře paláce Chicago, Národní 32, Praha 1 (vstup z Charvátovy) přístupná výstava NaFilM 2.

Studenti Katedry filmových studií FF UK se vrací na kulturní scénu s úspěšným a unikátním projektem NaFilM, a to nejenom v nové podobě, ale i lokalitě. Druhou výstavu z cyklu Na film! si fanoušci světa filmu mohou přijít vychutnat do druhého patra Paláce Chicago na Národní třídě v Praze od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017.

Výstava Na film! 2: V pohybu umožní návštěvníkům poznat nejen nevšední vidění světa české meziválečné avantgardy, která měla své místo již na předchozí výstavě, ale především nové exponáty a instalace tematicky zaměřené na počátky filmu, kinematografii atrakcí či českou školu animovaného filmu.

Filosofií celého projektu je vzdělávat a bavit současně, proto je výstava Na film! 2 nejenom edukativní, ale obzvláště interaktivní. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet promítání s replikou dobové laterny magiky, která je považována za první projektor předcházející samotnému vzniku filmu. Případně se ocitnout díky virtuální realitě v americkém Saint Louis v roce 1904 v prostoru tehdejší světové výstavy, kde měla premiéru atrakce předznamenávající její principy, nebo díky vlastnímu pohybu poznat základní principy filmové animace.

 

Autoři projektu a kurátoři výstavy Terezie Křížkovská, Adéla Mrázová a Jakub Jiřiště popisují vývoj instalací a interaktivních exponátů jako nekonečné dobrodružství, které mělo podobu pátraní po přístrojích, jejich technických nákresech a dalších údajích z dobového tisku a studií zahraničních historiků. ,,Hlavním záměrem výroby dobové laterny magiky bylo vytvořit repliku, která umožní nejenom promítnutí klasických statických obrázků, ale také krátkých animovaných filmů. K tomu se v 19. století ve spojení s projekčním systémem laterny využíval praxinoskop, jeden z optických vynálezů. Způsob jejich propojení se však dnes dá zjistit jen z dobových ilustrací. Nám se jej podařilo ovšem rekonstruovat na základě projekčních principů, které jsme dohledali v archivech a s pomocí nadšených designerů a truhlářů z Devoto.“ vypráví autoři projektu.

Projekt Na Film! se snaží přiblížit svět filmu široké veřejnosti již několik let. Cílem jeho autorů je vybudovat v České republice filmové muzeum, které by reprezentovalo historii, vynalézavost a osobitost českého filmu, a zároveň ukázalo nejenom jeho provázanost se světovou kinematografií, ale i se společenským a politickým pozadím. Tato snaha je podporována nejen ze strany široké veřejnosti v podobě veřejné sbírky na portálu HitHit.com, ale i Nadací Vodafone, která úspěšně dosaženou částku zdvojnásobila, státními institucemi a rozmanitými partnery. V neposlední řadě ji
podporují také osobnosti českého filmu, jakými jsou Zdeněk Svěrák, Jiří Menzel, Olga Sommerová, Jan Hřebejk nebo Helena Třeštíková.

Výstava Na film! 2 zároveň naváže na zdařilou spolupráci se základními a středními školami. Pro ty autoři připravili speciální filmové programy v podobě vzdělávacích prohlídek a filmových dílen, na nichž si žáci budou moci vyzkoušet natočit vlastní animovaný nebo hraný film.

O autorech
Hlavními členy tvůrčího týmu jsou iniciátoři projektu a zakladatelé spolku NaFilM, studenti Katedry filmových studií na Filozofické fakultě UK v Praze Terezie Křížkovská, Adéla Mrázová a Jakub Jiřiště. Na projektu spolupracují s vysokoškolskými studenty napříč uměleckými a technickými obory.

O projektu muzea
Hlavní činností spolku NaFilM je pravidelná výstavní praxe zaměřená na různorodá témata z dějin kinematografie a její propojení s neformální filmovou výchovou veřejnosti. Doplňuje ji kontinuální snaha o založení významné kulturní instituce – filmového muzea, jehož koncept členové spolku souběžně v rámci mezioborové a mezinárodní spolupráce rozvíjejí. Cílem činnosti spolku je formou cyklu filmových výstav postupně zpracovat vybrané tematické části reprezentující budoucí expozice filmového muzea, a tím veřejně představit možnou podobu nově vznikající instituce.

ce informací o projektu můžete získat na webu  www.nafilm.org nebo facebookovém účtu www.facebook.com/nafilm.org.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy NaFilM! 2: V pohybu