Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven

24. 11.-31. 3. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 31.3.2016 bude v hlavní budově Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná velmi zajímavá výstava Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven.

V sobotu a neděli 28. a 29. 11 2015 bude v rámci výstavy Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven na modelovém kolejišti od 11 do 17 realizován rozšířený modelový provoz blížící se provozu reálnému, který zajistí zkušení modeláři. Tato událost se bude opakovat po dobu konání celé výstavy, a to každou následující sobotu.

Vánoční výstava představuje návštěvníkům přesný model nejkrásnější nádražní budovy v Praze, otevřené před 140 lety a zničené před 30 lety, stejně jako provoz vlaků na nádraží, což je možné díky modelovému kolejišti postavenému dle někdejší reality a s využitím dobových plánů a dalších historických pramenů.

Výstavní sál muzea, po jehož obvodu jsou velkorozměrové fotografie ‒ zejména z 60. let 20. století ‒ zobrazující přijíždějící a odjíždějící vlaky, provoz depa, zbrojení lokomotiv uhlím a vodou, nabídne každému návštěvníkovi možnost zažít pocit výpravčích těšnovského nádraží. Na digitálně řízeném modelovém kolejišti ve velikosti HO (měřítko 1: 87) může využít interaktivních prvků a dle dobových jízdních řádů vypravovat osobní vlaky kupříkladu do Turnova, Všetat či Hradce Králové.

Naopak zážitek cestujících z těšnovského nádraží přibližují kupříkladu působivé litografie Jiřího Boudy, které svou detailní přesností a barevností plasticky vracejí dávno minulou realitu.
Modelový železniční provoz (s přiměřenou nadsázkou) zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Tato pozoruhodná dopravní stavba – jde o nejstarší železniční most přes Vltavu a nejdelší železniční most v Česku – funguje již 155 let a její adekvátní část je rovněž součástí modelového kolejiště.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven