Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nadia Rovderová: Nad-Já & Fotofatal

Do 30.6.2016 bude v knihkupectví Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27, Praha 1, přístupná výstava fotografií Nadii Rovderové: Nad-Já & Fotofatal.

Nadia Rovderová (* 8.1.1971, Poprad, Slovensko), výtvarnice, kurátorka, publicistka. Vystudovala katedru žurnalistiky na Filozofické fakultě UK, Bratislava. Během revoluce 1989 do jejího života osudově vstoupilo město Praha, kde od r. 1991 žije. V r. 1999 se začala naplno věnovat výtvarné fotografii. V letech 2001-2 organizovala Fotocentrum, jedno z uměleckých center v rámci M.E.C.C.A. – Middle European Colony of Contemporary Art v Terezíně. V letech 2003-7 vedla pražskou Galerii Art Pro. V roce 2010 založila v Praze galerii Artinbox věnovanou převážně fotografii, ale rovněž tvorbě art brut a tématickýcm výstavám (www.artinbox.cz).

Nadia Rovderová a její tvorba pod názvem FOTOFATAL byla poprvé představena koncem devadesátých let kurátorkou fotografie Lucií Benickou v rámci cyklu Nová jména v současné slovenské fotografii na výstavách v paláci Akropolis v Praze a v popradském Domě fotografie. Deset let poté dvě paralelní výstavy pod názvem Fotofatal 1999 – 2009, které v r. 2009 proběhly v pražských galeriích Nostress a Karlin Kotelna Gallery poprvé uceleně přiblížily všech 12 cyklů intimní a expresivní tvorby autorky, kde dlouhé expozice a rozostřené kontury suplují tah štětce. V r. 2015 byly její fotografie zařazeny do fotografického projektu Czech Fundamental, který představuje českou, potažmo slovenskou fotografii od slavných začátků avantgardy až po poslední čistě analogovou tvorbu autorů konce minulého století.

V tvorbě Nadi Rovderové se prolínají nejrůznější fotografické techniky, které však nejsou ničím jiným, než nástrojem k zachycení skrytých, opticky i časově neostrých dimenzí našeho světa. Jsou to záznamy subtilního vidění citlivě postihující vědomé plynutí času v meziprostorech našeho vědomí i nevědomí.

Svou fotografickou tvorbou Nadia Rovderová volně navazuje na zálibu v malbě. Její “foto-obrazy” jsou z odstupu od olejomalby či akvarelu těžko rozeznatelné. Pracuje s prvkem intuice, náhody, jenž není náhodou a až do extrému rozvíjí hru s chybou ve fotografii (např. mnoho-sekundové až mnoho-minutové expozice za nočního i denního světla). Zachycuje tak tvary, barvy a energie lidským okem neviditelné. Zajímají ji záhady psychologie, vztahů, podprahové vnímání. Postupně vznikly a stále jsou doplňovány cykly: Deníky, On the road, Popradské podvědomí, Pražské podvědomí, Terezín mezi nebem a zemí, Rozhovory s duchy, Hledání andělů, Znamení, Hledání slunce, In love?, O Adamovi, Evě a těch druhých, Za novorozenýma očima…

Nadia Rovderová vystavovala v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu, Francii a Japonsku. Její fotografie jsou ve sbírkách na Slovensku, v České republice, Německu a Švýcarsku.

www.rovderova.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nadia Rovderová: Nad-Já & Fotofatal