Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nadia Rovderová: Fotofatal 99 – 18

Do 4.11.2018 bude v Nikon photo gallery, Újezd 19, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Nadii Rovderové: Fotofatal 99 – 18.

Text kurátorky Terezie Zemánkové k výstavě:

Nadia Rovderová (* 8.1.1971, Poprad, Slovensko) navazuje výstavou v galerii Nikon na sérii svých předešlých výstav nazvaných Fotofatal. S trochou nadsázky můžeme Nadiu Rovderovou označit za lovkyni zdánlivě všedních okamžiků a situací, které fotografií povyšuje na výjimečné, takřka posvátné události. Její barevné snímky se nesnaží být přenosem skutečnosti – jedná se o velmi intimní, subjektivní dokument, v němž se díky dlouhé expozici záznam reality prolíná s vnitřním rozpoložením autorky – několik vteřin či dokonce minut otevřená záklopka aparátu snímá i její vlastní dech, pohyby, tep srdce, její vzrušení, rozladění či nadšení. Ona sama působí jako hypersenzitivní seismograf, který se dokáže naladit na těkavé fluidum okamžiku v jeho celistvosti a zaznamenat jej. Rozostřený obraz je pak trajektorií sekvence dějů v průběhu času i proudící energie. Fotografka jde ale ještě hlouběji, za okem uchopitelné jevy. Zdá se, že snímá i úkazy, které se senzorické percepci vzpírají – svědčí o tom i názvy cyklů jejích fotografií jako Rozhovory s duchy, Hledání andělů, Pražské či Popradské podvědomí, nebo Terezín mezi nebem a zemí, v nichž dokázala resuscitovat ducha místa, jeho dávnou minulost i stále latentně přítomné příběhy. Činí tak přitom zcela přirozeně, intuitivně a bez patosu.
„Fotomalby“ Nadii Rovderové jsou spíše než světlem, modelovány jeho mizením, neboť většina snímků vzniká v šeru, či ve tmě. Fenomén mizení se v její tvorbě ostatně nevztahuje jen na světelnost – i scény a prostory na fotografiích zachycené bývají často výmluvným svědectvím právě o tom, co – nebo kdo – na nich chybí. Sama autorka definuje umění jako „konstruktivní způsob zpracování vlastní nadměrné citlivosti a vnímavosti.“ Fotografie se jí „dějí“, nikdy je záměrně neinscenuje. Jen je stále připravena podvolit se vlastnímu úžasu nad momentem milosti, který jí protnul smysly. I proto si dovolujeme jako její klíčový projekt vyzdvihnout cyklus Novorozené oči, v němž zachytila oči svých vlastních dětí – Felixe a Ley, které, ještě neschopné zaostřit, plují v nerozlišeném prostoru universa, kde subjekt splývá s objektem, kde vše je jedním. Výjevy, které se jim vynořují z mlhy, nemají jasné kontury, interpretovány a obdařeny významy budou až později v procesu poznávání, učení a výchovy. Jejich matka Nadia Rovderová v tomto unikátním souboru zhmotnila nejen svůj vlastní úžas nad zázrakem nového života, ale zároveň podala i výpověď o vlastní schopnosti nahlížet skutečnost konvencemi nezatíženým, primárním, syrovým pohledem daným zjitřenou percepcí, která místy přesahuje běžné senzorické vnímání. Přestože je Nadia Rovderová v nejlepším slova smyslu fotografický samouk, výjimečnost její tvorby byla zhodnocena na řadě výstav České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu, Francii a Japonsku, a také zařazením do fotografických sborníků jako Czech fundamental, nebo Česká fotografie 20. století. Vedle své vlastní tvorby vede v Praze, kde se po revoluci usadila, galerii Artinbox, v níž představuje nejen české a slovenské fotografy, ale také tvorbu art brut a pořádá tematické – jak jinak než kurátorsky, intuitivně komponované – výstavy současného umění.

Terezie Zemánková, Praha 2018

www.rovderova.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nadia Rovderová: Fotofatal 99 – 18