Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Na magistrále. Československá legie v Rusku jako literární inspirace

Do 7.11.2020 bude v chodbě v přízemí Klementina, Klementinum 190, Praha 1 (vstup přes vrátnici), přístupná velmi zajímavá výstava Na magistrále. Československá legie v Rusku jako literární inspirace.

Výstava, kterou připravily Slovanská knihovna a Československá obec legionářská, se koná u příležitosti 100. výročí ukončení tzv. sibiřské anabáze československé legie v Rusku a návratu posledních vojenských jednotek do nově vzniklého Československa.
Jejím cílem je představit širší veřejnosti fenomén československé legie v Rusku s důrazem na jeho literární zpracování – a to v literatuře odborné, krásné, memoárové i výtvarné, ale také na stránkách periodického tisku. Nepomíjí ani hlavní autory, z nichž někteří jsou známí a vydávaní dodnes, většinou však již upadli do často nezaslouženého zapomnění. Trojrozměrné exponáty doprovázejí textové a obrazové panely, které návštěvníka seznamují s ideovým ukotvením a hlavními daty působení Čechů a Slováků v Rusku v letech 1914–1918 a během následné anabáze československého vojska.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Na magistrále. Československá legie v Rusku jako literární inspirace