Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy MOVE: Intimita jako vzdor

Do 9. 10. 2022 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava MOVE: Intimita jako vzdor.

Národní galerie Praha ve spolupráci s Centre Pompidou a jím pořádaným Move festivalem otevírá 10. června ve Veletržním paláci u příležitosti francouzského a českého předsednictví v Radě EU výstavu Intimita jako vzdor. Ta představí práce mezinárodních umělkyň a umělců, kteří galerii zaplní díly s uměleckým využitím vlastní intimity. V rámci předsednictví bude Národní galerie dále reprezentovat Českou republiku projekty Květinová unie v sídle Rady EU od července a Milena Dopitová: Even Odd od srpna v Bozar v Bruselu. 

Move festival, který od roku 2017 pořádá pařížské Centre Pompidou, se vůbec poprvé představí divákům v Praze. Hlavním tématem letošního ročníku je intimita a její politický potenciál.

Současné umění se snaží pracovat se stále přehlíženým a podceňovaným prostorem intimity. Vychází z historických přístupů a pokračuje ve zkoumání toho, jak může být odhalení vlastní intimity postojem vzdoru. Ve 21. století se tak děje v kontextu s narůstající narcistní exhibicí vlastního soukromí na sociálních sítích, jež bývá označováno jako extimita. To, co mělo zůstat uvnitř a skryté, je nyní volně přístupné a vystavované. Lidé si nejsou vědomi rizik sledování státním aparátem či obchodování s daty soukromými společnostmi. Umělci pracují se sděleními, u kterých je záměrně nejasná hranice mezi vynuceným či nevědomým odhalením, exhibicionismem nebo politickou proklamací, a zkoumají tak možnosti využívání intimity jako aktu rezistence vůči různým způsobům útlaku.

V souvislosti s pandemií, která tak dramaticky dolehla na svět v roce 2020, si můžeme obdobné otázky klást ještě z nového úhlu pohledu. Omezení pohybu a nucená domácí izolace nově propojily osobní a profesní sféru, a současně drasticky omezily lidské kontakty. Následná tíseň odhalila, nakolik je potřeba osobního kontaktu v lidském životě naléhavá.

Výstava MOVE: Intimita jako vzdor uvede práce 8 mezinárodních umělkyň a umělců. Julie Béna, Julien Creuzet a Mélanie Matranga představí tři nová sochařská díla vytvořená speciálně pro Velkou dvoranu Veletržního paláce. Monumentální prostor zaplní křehkými instalacemi, v nichž se propojuje kresba na podlaze a v prostoru, velkoformátová textilní plátna a sochy na pomezí umění a mobiliáře. Každý ze zastoupených umělců zároveň představí alespoň jeden film nebo video pracující s tématem intimity. Práce Marijke De Roover, Roryho Pilgrima, Hannah Quinlan, Rosie Hastings a Mony Varichon vybízejí k úvahám nad veřejnou prezentací sebe sama, péči o druhé a zásadní potřebu se sdružovat. Specifickou imateriální architekturu výstavy připravil umělec Tomáš Džadoň.

Kurátorkou a autorkou koncepce je Caroline Ferreira z Centre Georges Pompidou. Za Národní galerii na výstavě spolupracoval Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění. „Jsem rád, že jsme s tak prestižní institucí, jako je Centre Pompidou, navázali spolupráci, a to nejen ve smyslu importu projektů do Národní galerie, ale i toho, že se v říjnu v Paříži představí sedm umělců českých,“ doplňuje Novotný, který bude po pražské výstavě spolukurátorovat letošní vydání festivalu Move v Centre Pompidou. Výstava a program živých performancí zde proběhne od 6. do 23. října 2022.

Více informací naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Národní galerie Praha.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy MOVE: Intimita jako vzdor