Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Mnichov, Okupace, Osvobození

11. 5.-15. 5. / Lidový dům - ČSSD / Historie

Jenom do pátku 15.5.2015 bude pro vážné zájemce přístupná ve 2.patře Lidového domu – ústředí ČSSD, Hybernská 7, Praha 1, zajímavá panelová výstava Mnichov, Okupace, Osvobození. Výstavu pořádají Mladí sociální demokraté.

Mladí sociální demokraté vnímají toto výročí jako důležitou formu připomenutí historie a doby minulé, která se neodmyslitelně zaryla do pamětí nás všech. Proto se Mladí sociální demokraté rozhodli připomenout toto výročí pořádáním výstavy v Lidovém domě v Praze.

Mnichov, okupace, osvobození, je název putovní výstavy, která připomíná hrůzy druhé světové války. Výstava dnes již obsahuje přes dvě desítky panelů s válečnou tématikou. Každý panel se zabývá jinou částí války, napři. Koncentrační tábory, život za protektorátu a na panelech se nabízí i spoustu dalších témat.

Přijetí Mnichovské dohody československým prezidentem a vládou vedlo k zásadním politickým, státoprávním ale i ekonomickým a sociálním změnám. Období mezi „Mnichovem“ (30.9.1938), jímž Československo ztratilo ve prospěch Německa rozsáhlá území i obyvatelstvo, a vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava (15.9.1939) se označuje také jako období Druhé republiky.

Úplně nejdříve, když se nacisté dostali k moci, tak se snažili donuti evropské Židy, aby emigrovali do zahraničí. Židé byli vyřazováni z hospodářského i společenského života. později však začili připravovat tzv. koncentrační tábory. Prvním transportem Židů do koncentračního tábora, byl transport do Polského města Nisko nad Sanem.

Jiří Král byl studentem naší školy (SPŠ-OSTRAVA-VÍTKOVICE) a zároveň byl jedním ze zakladatelů odboje v polsku. Bohužel byl sestřelen ve Francii, německým stíhačem.

1. září 1939 přichází žáci i učitelé do školy, avšak před budovou školy stojí německý voják, který je do školy nevpustí. Teprve 19. září (1939) vyklidilo vojsko budovu a trvalo několik dní, než se mohlo začít s vyukou. Roku 1943 – 1944 muselo 53 žáků naší školy odjed do Německa, kde pomáhali odklízet trosky ve vybombardovaných městech. 23. listopadu večer zemřelo 9 našich studentů při leteckém náletu. Všem padlým studentům byla dne 9.5. 1946 odhalena pamětní deska na naši škole.

Hrůzy 2. světové války nevynechaly ani ostravské Vítkovice.

Pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné – patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin.

Mezi lety 1933–1945 založili nacisté kolem 20 000 různých táborů, kde věznili milióny obětí. Tábory byly používány pro řadu účelů: byly to pracovní tábory, tranzitní (průchozí) tábory, kde lidé pouze čekali na další transport, a také tábory vyhlazovací určené výhradně pro hromadné vraždění.

Na podzim roku 1939 dali nacisté českému národu jasně najevo, že nepřipustí jakékoliv projevy odporu či kritiky „nových pořádků.“Byly přijímány nepopulární kroky, jako byl přídělový systém, nucená práce, dvojjazyčné nápisy, konfiskace zvonů, přejmenovávání ulic, preferování všeho německého, omezování kulturního a společenského života atd.

Československý protinacistický odboj, nazýván též 2. odboj, se začal bezprostředně formovat v roce 1939 a skončil s porážkou nacistického Německa a osvobozením posledních částí Československa v roce 1945. Dělí se na „domácí“ a „zahraniční“.

http://www.vystava-moo.mysteria.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Mnichov, Okupace, Osvobození