Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Místo, které by mohlo znamenat domov

23. 8.-30. 9. / Galerie NTK /

Do 30. 9. 2022 bude v Galerii NTK, Technická 6, Praha 6, zdarma přístupná zajímavá výstava Místo, které by mohlo znamenat domov.

Vystavující umělci: Alejandro Aravena, EPOS 257, Eva Koťátková, Peter Menzel, Štěpán Řehoř, Vladimír Turner, Ivan Vosecký.

Záměrem výstavy je vytvořit dočasnou platformu pro diskusi o důležitém problému, který nabývá na síle zvláště po roce 2008, kdy vypukla tzv. finanční (hypoteční) krize, a v posledních letech sílí a zintenzivňuje se v důsledku koronavirové pandemie, energetické krize a války na Ukrajině. Nemožnost dovolit si střechu nad hlavou, nucené vystěhování, exekuce a gentrifikace se stávají každodenní realitou na mnoha místech naší planety. Odhaduje se, že v současné době si více než miliarda lidí nemůže dovolit důstojné bydlení, a tato situace se zhoršuje. Pokud přijmeme názor, že bydlení se stává komoditou a výhodným investičním nástrojem, musíme se zároveň smířit s tím, že je předmětem finančních spekulací a přestává sloužit své funkci – poskytovat lidem zázemí a bezpečí domova.
Bydlení je komplexní problém, jehož řešení – zvláště v současné době – vyžaduje stanovení politických, ekonomických a společenských priorit. Je výsledkem vyjednávání a střetů mezi různými zájmovými skupinami. Uvědomujeme si, že neexistuje jedno univerzálně platné řešení a že i přes konfliktní zájmy je v této situaci nutná široká spolupráce státních a městských institucí, stavebních investorů, majitelů domů a bytů, neziskového sektoru, odborníků/odbornic z různých disciplín – od sociologů, ekonomů, umělců a architektů po sociální pracovníky a aktivisty.
 
Výstava přibližuje problematiku bydlení ze tří perspektiv:
1. Z osobního pohledu současných umělců na různé aspekty bydlení, z nichž většina vytvořila svá nová umělecká díla speciálně pro tuto výstavu: Epos 207, Vladimír Turner, Ivan Vosecký, Eva Koťátková, Štěpán Řehoř.
2. Z globální perspektivy, která formou fotografií architektonických realizací přibližuje projekty hromadného sociálního bydlení chilského architekta Alejandra Araveny, který také za ně získal v roce 2016 prestižní Pritzkerovu cenu. Důležité je, že Aravena ve své architektuře neprosazuje pouze technické řešení, ale že dává přednost vyjednávání s komunitou lidí, kteří v nově postavených domech nacházejí své domovy, a zároveň jim dává možnost, aby si je dostavěli podle svých vlastních představ a možností.
3. Z české perspektivy, která postihuje některé aspekty a přístupy sociálního a dostupného bydlení v České republice a nabízí možnosti a návrhy na praktická řešení.
 
Součástí výstavy je i soubor reprodukcí historických fotografií z Muzea hl. města Prahy, které dokládají, jak lidé nižších sociálních vrstev bydleli a vyrovnávali se s ekonomickou krizí a bytovým nedostatkem ve 20. století, zvláště v jeho první polovině.
 
Cílem výstavního projektu je poskytnout dostatečně otevřený multiperspektivní prostor pro množství různorodých argumentací, přístupů a aktivit a umožnit jejich propojování v českém, evropském i globálním kontextu.
Kurátor: Milan Kreuzzieger
 
Grafické řešení a vizuál výstavy: Milan Mikuláštík
Spolupráce: Milan Mikuláštík (Národní technická knihovna), Jana Viktorínová (Muzeum hl. města Prahy), Michal Kohout a David Tichý (ČVUT)


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Místo, které by mohlo znamenat domov