Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Miroslav Pangrác a Jana Heřmanová – obrazy

Do 31.1.2020 bude ve všední dny 8 – 17 ve foyer Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1, přístupná výstava obrazů Miroslava Pangráce – nový cyklus V proudech času a Jany Heřmanové – cyklus Urbex.

Miroslav Pangrác ml. se narodil 9. 1. 1967 v Praze a to v rodině významného českého sochaře, tímto mu bylo umožněno vyrůstat v prostředí výtvarného umění a sát do sebe atmosféru genia loci atelierů, sléváren a dílen všech rodinných přátel které navštěvoval s otcem. Od mládí stále maluje a věnuje se výtvarným různým směrům, má přímou možnost studovat v otcově atelieru, i v atelierech spřízněných umělců, rodinných přátel. Navštěvuje soukromé ateliery kde získává další zkušenosti v malbě, účastní se společných výstav. Přesto si v rozhodujícím okamžiku prosazuje vlastní cestu a směr, razí si vlastní osu pro budoucí tvorbu.

Odklání se od krajinářství a stále více proniká do abstraktní malby, ve které hledá skrytou krásu tvarů, symbolů spojenou s barevnou náladovostí. Experimentuje, kombinuje různé druhy a typy barev a z takto vzniklých struktur a nevšedních tvarů dotváří obrazy do konečného stavu. Přesto však olej na plátně nebo akryl patří mezi nejmilejší techniky. Ve svých dílech nechává prostor pro divákovu fantazii, nechává zapojit představivost, někdy jen navodí myšlenku tvarem či symbolem či teplotou barvy. Kolem roku 1998 začíná signovat obrazy jen zkráceně Grác, pod tímto jménem vystavuje a prezentuje svá díla dodnes.

V současné době tvoří v malém atelieru na pražském Žižkově, kde je možno po dohodě shlédnou část díla z posledních let, vyjma pravidelných výstav které se daří realizovat za pomoci kulturních institucí. Díla M. Pangráce ml. jsou k vidění ve sbírkách po Čechách i v cizině.

www.grac-gallery.cz

Je členem Nového sdružení pražských umělců

Jana Heřmanová narodila se v roce 1970 a vystudovala oděvní výtvarnictví, dva roky studia strávila na Technické univerzitě v Liberci a nakonec si dokončila vzdělání na Masarykově universitě jako arteterapeut. Základy kresby a malby se učila pod vedením ak. mal. Jiřího Látala, ředitele Vyšší odborné školy restaurování v Litomyšli.

Výtvarné tvorbě se věnuje od 25 let, kdy prezentovala své první malby na plátno a akvarely. Poté začala vystavovat ve východních Čechách (např. v Častolovicích, Opočně, Dobrušce a Rychnově nad Kněžnou) a později i v Pardubicích, Znojmě, Liberci, Vlašimi a jinde. Má za sebou více než 25 samostatných výstav. V posledních deseti letech vystavuje především v Praze, např. v Komunitním centru Prádelna, Divadlo Kámen, Vršovické divadlo Mana, Chaberský dvůr a další.

Maluje převážně olejomalby, ráda však pracuje i s jinými technikami malby, kresby, grafiky a malby na hedvábí. Její obrazy jsou víceméně realistické, využívá však i symbolismus a kvůli své práci arteterapeuta se snaží pracovat s prožitkem a výtvarně jej zaznamenat.

V poslední době se většina Jany tvorby inspiruje a odráží od “fenoménu Urbex”, ze starých a opuštěných míst a budov zaznamenává atmosféru a snaží se podchytit ve svých malbách alespoň částečně – svým viděním genius loci těchto budov.

Kromě malby se aktivně věnuje práci se sklem – umělecké vitráže a také vlastní volné keramické tvorbě.

Mimo to se věnuje také lektorské činnosti, přes 10 let vyučovala v rámci DDM a Oblastní galerie děti a dospělé základům výtvarných a grafických technik a pořádala výtvarné tábory pro děti.

V posledních letech rovněž uspořádala pobyty zaměřené na výtvarnou arteterapii.

Nakonec ukotvila v práci arteterapeuta se seniory, společně nejenom malují, ale především vede pro své klienty keramické dílny na různých místech.

Pracovala jako pedagog volného času ve výtvarné dílně v uprchlickém táboře v Kostelci nad Orlicí, poté jako arteterapeut v Domově pro seniory, 8 let jako arteterapeut v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a nakonec se vrátila k práci se seniory jako aktivizaci při vedení keramických dílniček a jiných arteterapeutických technik.

www.hermanova-jana.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Miroslav Pangrác a Jana Heřmanová – obrazy