Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Mirek Kaufman: inExtreMis

22. 8.-27. 9. / Topičův salon / Malba

Do 27.9.2019 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Mirka Kaufmana: inExtreMis.

Kurátorkou je Lucie Šiklová

Prostřednictvím velkoplošné projekce bude mít tentokrát divák možnost nahlédnout i do autorových deníků z posledních let, které jsou složeny z kreseb i snímků z mobilního telefonu. Nejrozsáhlejší přehlídka autorovy tvorby za poslední roky je reflexí dnešní neukotvené doby, která obtížně hledá rovnováhu mezi pěstěnou a zmutovanou potřebou stále nových zážitků a vjemů a životní nutností ztišení, uklidnění se a naslouchání rytmu života, vedeného řádem přírody.

„Pojem inExtreMis v sobě zahrnuje cosi hraničního a hrozivého. Zemské síly dosahují své maximální polohy a vyhrocená situace hrozí zhroucením, odlomením, sesunutím – v pohybu jsou masy pozemské, vodní, vzdušné,“ říká k výstavě Mirek Kaufman a dodává: „Orientovat se můžeme podle pocitu přebytku nebo naopak nedostatku, podle hladiny adrenalinu z cestovatelského nadšení nebo naopak pocitu ztracenosti a opuštěnosti v přírodních kulisách. Která doba ale nebyla z pohledu svých současníků extrémní?“

Mirek Kaufman se narodil roku 1963 v Žatci. Studoval v letech 1983-1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži, v letech 1991-1994 vystřídal několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku. Jeho hlavní doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech. Součástí autorových aktivit jsou i malířské dílny a semináře rozvíjející tvůrčí schopnosti napříč generacemi. Kromě své malířské práce se autor věnuje příležitostně i autorským knihám a fotografii. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, kde je zároveň zastoupen v řadě sbírek.

….

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Mirek Kaufman: inExtreMis