Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Miloslava Chlupáče

Do 6.3.2020 bude v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava děl Miloslava Chlupáče.

V Chlupáčových sochách sledujeme napětí mezi podílem smyslových a rozumových složek při procesu vzniku sochy. Autor často udržuje diváka v dojmu, jako by se na podobě plastiky rozhodujícím způsobem zúčastnila sama příroda a její živly. Výstava je oslavou sto let od narození autora.

Kurátorka: Iva Mladičová

Miloslav CHLUPÁČ (1920 – 2008), začal studovat medicínu, ale po uzavření vysokých škol v roce 1939 se vyučil kameníkem. Od roku 1941 studoval UMPRUM, po roce a půl byl totálně nasazen, na školu se vrátil v roce 1945. Od roku 1946 navštěvoval na této – již vysoké – škole ateliér sochařství. V letech 1946–1948 pracoval zároveň jako redaktor Kulturní politiky. V padesátých let hledal coby osoba pro režim nepřijatelná těžko uplatnění, od roku 1952 se živil především restaurátorskou prací. Byl členem skupiny Máj ’57, mezi jeho umělecké souputníky patřil zejména Zdeněk Palcr a Stanislav Podhrázský. První samostatnou výstavu měl v roce 1962 v pražské Nové síni (úvodní slovo Zdeněk Palcr), další až v roce 1985. Vytvořil mj. řadu soch pro architekturu. Je zastoupen v několika veřejných sbírkách, v roce 2000 vyšla jeho reprezentativní monografie (Arbor vitae a Státní galerie výtvarného umění v Náchodě).

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Miloslava Chlupáče