Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Miloslav Chlupáč: sochy, obrazy, kresby

Do 29.11.2015 bude v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Miloslav Chlupáč: sochy, obrazy, kresby.

Výstava se koná u příležitosti vydání nové monografie Miloslava Chlupáče, kterou vydává K-A-V-K-A knižní a výtvarná kultura.

Miloslav CHLUPÁČ (1920 – 2008), začal studovat medicínu, ale po uzavření vysokých škol v roce 1939 se vyučil kameníkem. Od roku 1941 studoval UMPRUM, po roce a půl byl totálně nasazen, na školu se vrátil v roce 1945. Od roku 1946 navštěvoval na této – již vysoké – škole ateliér sochařství. V letech 1946–1948 pracoval zároveň jako redaktor Kulturní politiky. V padesátých let hledal coby osoba pro režim nepřijatelná těžko uplatnění, od roku 1952 se živil především restaurátorskou prací. Byl členem skupiny Máj ’57, mezi jeho umělecké souputníky patřil zejména Zdeněk Palcr a Stanislav Podhrázský. První samostatnou výstavu měl v roce 1962 v pražské Nové síni (úvodní slovo Zdeněk Palcr), další až v roce 1985. Vytvořil mj. řadu soch pro architekturu. Je zastoupen v několika veřejných sbírkách, v roce 2000 vyšla jeho reprezentativní monografie (Arbor vitae a Státní galerie výtvarného umění v Náchodě).

Text: << Radovan CHARVÁT, Marie ILJAŠENKO >>Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Miloslav Chlupáč: sochy, obrazy, kresby