Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Milana Ressela: My a Vy

28. 4.-31. 5. / Galerie Millennium / Ilustrace

Do 31.5.2015 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Milana Ressela: My a Vy.

CV Milana Ressela od Vlastimila Tetivy:

Milan Ressel se narodil 1. 12. 1934 v Ostravě. Studoval na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze (1949 – 1953) a na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. M. Holý, K. Minář, K. Souček, 1953 – 1959). Inspiračním podnětem jeho obrazů a kreseb se stal nesouměřitelný vztah pokroku technické civilizace a přírody.

Po striktně informelních začátcích – první polovina šedesátých let 20. století – se po roce 1965 začínají objevovat realizace, kde abstraktní základ je kombinován s reálným motivem, vyjádřeným buď detailní perokresbou, nebo malbou a asambláží. Důraz na téma a sdělení zůstal v Resslově tvorbě přítomný i v dalších fázích jeho tvorby.
Na konci šedesátých let 20. století, se více věnoval kresbě, malba ustoupila do pozadí. Vznikaly rozměrné, velkoformátové kresby tužkou nebo tuší (kombinoval je s barevnými tužkami). V těchto fázích není v jeho výtvarných artefaktech člověk fyzicky přítomný. Záměrem je ztvárnění vztahu k přírodě a k moderní civilizaci, na níž je pak člověk plně závislý, a který má v jeho tvorbě dvojznačnou podobu: varující i obdivnou.
Po roce 1980 se pak objevují malby, které se vyznačují volností dalekých a rozlehlých prostorů a kompoziční jednoduchostí. Obrazy jsou zpracovány klasickou technikou hladké iluzivní malby, využívají světelných efektů a prostorového účinku velkých barevných ploch. Od počátku devadesátých let minulého století se v Resslově tvorbě objevují obrazy (a kresby), do jejichž kompozičního schématu jsou zařazovány fragmenty z dějin duchovní kultury lidstva. Představují tentokrát pozitivní pól lidské činnosti.

Milan Ressel uspořádal prozatím více než tři desítky samostatných výstav, jeho obrazy a kresby se objevovaly na různých tematicky zaměřených akcích. Je zastoupen například ve sbírkách Národní galerie v Praze nebo Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

Vlastimil Tetiva

Samostatné výstavy
1970 – Moravské muzeum, Brno
1971 – Městská galerie, Havířov
1972 – Galerie Mladá fronta, Praha
1979 – Městské divadlo, Šumperk
1980 – Výstavní síň st. Zámku Bruntál
1983 – Galerie Gnoll, Norimberk
1989 – Galerie Vincence Kramáře (obrazy a kresby), Praha
1993 – Galerie Chgall, Ostrava
1993 – Hotel Ellise, Hamburg
1994 – Klášter S. Agostino
1994 – Kunsthalle, hamburg
1996 – Wortnerův dům AJG, České Budějovice
1998 – Zámek Liběchov
2005 – Nostický palác – Kulturní centrum, Soukromé labyrinty Praha
2011 – Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Významnější restaurátorské práce
Martinský palác – malované stropy. Účast na rekonstrukci freskových maleb velkého sálu Lobkovického paláce na Pražském hradě. Rekonstrukce fresek Mikoláše Alše na Štorchově domě. Staroměstské náměstí v PrazeFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Milana Ressela: My a Vy