Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Michal Škapa: Polis

Do 6.9.2020 bude v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a fakt řachácká výstava Michala Škapy: Polis.

Přední představitel české postgraffiti scény Michal Škapa aka Tron připravil spolu s kurátorem Radkem Wohlmuthem pro pražskou Galerii U Betlémské kaple výstavu zaměřenou na urbánní struktury. Projekt nazvaný Polis vychází z linie, která se odvíjí od realističtějšího tvarosloví odvozeného původně z komiksové estetiky, aby se postupně zaměřilo na vážnější témata. Obrazy vytvořené během posledních dvou let technikou airbrushe jsou zaplněné motivy zhuštěné architektury až „na spad“ a odkazují k prolínavé vizuální estetice dnešních megapolí. Sumární pohled integrující sochařské monumenty do záběrů městské krajiny tentokrát více než kdy jindy zdůrazňuje ideologickou a systémovou složku současného života, která ve formě nejrůznějších realizací vznikajících na politické zadání v globálním měřítku postupně prorůstá do organismu města, stává se toxickou součástí veřejného prostoru a zároveň mementem doby. Tím se také výstava Michala Škapy zřetelně dotýká aktuálního dění z posledních měsíců, především strhávání a hanobení pomníků jako protestního účtování s minulostí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Michal Škapa: Polis