Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy: Michal Najman / A U T o n o m i e

Do 5. 10. 2021 bude ve Vinotéce 2 deci, Americká 39, Praha 2 – Vinohrady, zdarma přístupná převážně v podzemí (a i v přízemí vzadu) velmi zajímavá výstava Michala Najmana / A U T o n o m i e.

Slovo autora:
Jmenuji se Michal Najman a jsem writer. Už přes polovinu svého života přetvářím město a jeho zákoutí dle svých představ. Vymýšlím si vlastní pravidla svého chování a projevu ve společnosti. Tyto pravidla se snažím dodržovat, rozvíjet a neustále konfrontovat s během času a vývojem svého okolí. Vytvářím si tedy v komplikované, většinou sociálně silně nespravedlivé společnosti vlastní autonomii, s možností vlastního způsobu chování a projevu pro každého uvnitř. Postavenou na všeobecném respektu možnosti diskuze a odmítání principu moci a fetišizaci soukromého vlastnictví v dnešním světě.
Pro výstavu Autonomie jsem vybral sérii obrazů kreseb a fotografii, které se vymykají typickým výtvarným tématům jako jsou krajina, portrét či akt, ale naopak nabízející můj, pokud možno autentický, přístup a projev. Jinými slovy kreslím, co mě zajímá, způsobem, který mě baví. Typickými vlastnostmi mého projevu je zájem o protestní kulturu, mírný cynismus, zobrazování věcí jinak než ve skutečnosti vypadají, ale rozpoznatelně, srozumitelně a jasně, bez zbytečných komplikací a jinotajů. Tím vytvářím určitou formu své autonomie ve světě výtvarného projevu, kterým se snažím také procházet s kuklou na hlavě v noční době s touhou, aby ráno něco málo zůstalo jako můj příspěvek do společné práce komunity.
Autonomie (z řeckého autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dobrovolně přijímá.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy: Michal Najman / A U T o n o m i e