Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Michaela Rittsteina „Kurzy začínají na podzim“

26. 10.-10. 12. / Galerie Václava Špály / Malba

Do 10.12.2017 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná zajímavá, krásná a hustá výstava obrazů Michaela Rittsteina „Kurzy začínají na podzim“.

Text Zdeňka Freislebena k výstavě:

Michael Rittstein patří k nejvýraznějším osobnostem české současné malby. Jeho zařazování do tzv. české grotesky není ale úplně přesné. Nejedná se totiž o groteskní témata „v prvním plánu“, nýbrž o alegorie, které mají svůj hlubší filozofický, existencionální a humanistický podtext. Zároveň jsou odrazem skutečnosti, byť v neobvyklé parafrázi. Ve svých obrazech autor pracuje s gestickým a expresivním výrazem, připomínajícím akční umění (nakonec i jeho pracovní oděv se postupně také stává „obrazem“), a zároveň k zvýraznění tohoto účinku využívá pastózní malby, která je vrstvena, a přes svou statičnost připomíná živou matérii. S velkorysostí malířského gesta tohoto umělce zároveň kontrastují jeho malé a velmi citlivé minimalistické kresby.

V životě malíře Michaela Rittsteina se protíná několik spojnic: neustálé a živelné zaujetí malbou, vášeň pro plavání a tišina obce Brnířov na Domažlicku, která má mimo jiné ve svém znaku symbolické kořeny – jak charakteristické právě pro něj, který zde má přes léto svůj druhý ateliér a rybník pro každodenní plavání. Už od počátku studií na Střední odborné škole výtvarné a dále na Akademii výtvarných umění v Praze autor projevuje výrazný a zřejmý zájem o existenci člověka v různých životních situacích. Právě převaha figurativních obrazů je specifickým znakem jeho malířské práce. Zde je nutné podotknout, že v jeho obrazech hraje velkou roli i okolí, které se stává nezbytným a také aktivním scénickým doprovodem děje. Můžeme tak i v tomto případě hledat a nacházet odkazy na mistrovská díla řady renesančních umělců a svým charakterem a častým fantaskním dějem i na Pietra Bruegela st. Autor se pochopitelně pohybuje v jiném časoprostoru a je blízký linii umělců 20. i 21. století. A co je důležité je to, že jeho malba vždy vycházela z osobní zkušenosti a právě proto je zcela mimořádná a výjimečná – i s dnešním ohlédnutím v čase, v evropském kontextu a nejen v něm.

Možná opomíjenou, ale zajímavou složkou obrazů a výstav Michaela Rittsteina jsou samotné jejich názvy. Nakonec i kolekci svých posledních obrazů vystavuje pod neobvyklým titulem „Kurzy začínají na podzim“. Neotřelým způsobem tak vyjadřuje periodicitu tvůrčí práce, jež souvisí s častými tematickými proměnami, opakováním i návraty, stejně jako je tomu u kurzů výuky cizích jazyků. A konec konců tomu tak bylo i v případě, kdy autor vstoupil do samotného zobrazování čisté krajiny, alegorií sportů, zvířecích témat, existenciálních situací, rockových hudebníků a dalších námětů, v nichž propojuje různé situace a vytváří zdánlivě chaotický svět v překotně běžícím řečišti jeho dějů. Možná stojí za to si některé z těchto názvů připomenout – působí na nás svou poezií, kdy jsou zároveň kontrastem samy sobě: Otylý pel, Stín lesku, Smažený smeták, Tetovaný jogurt, Byla Rusalka Ruska?, Tarzan a Darwin či Pavouk v kulichu. A právě tato poetičnost je svým přesahem a hlubším významem rovnocenným dějovým prvkem obrazů.

Zdeněk Freisleben

Kontakt | www.galerieviaart.com
Kurátor | Zdeněk Freisleben
Děkujeme za spolupráci při přípravě výstavy galerii Via Art a společnosti TECHO, a.s.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Michaela Rittsteina „Kurzy začínají na podzim“