Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Mezinárodního studentského řezbářského sympozia „Zlatý řez“

4. 12.-20. 12. / Novoměstská radnice / Design

Do 20.12.2015 bude v Recepčních saloncích Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná výstava Mezinárodního studentského řezbářského sympozia „Zlatý řez“.

Tisková zpráva k výstavě a sympoziu (upraveno):

Mezinárodní studentské řezbářské sympozium je již tradičním setkáním studentů tohoto řemesla a jejich učitelů z několika evropských států. Jeho pořadatelem je pražská Střední škola umělecká a řemeslná, tento rok ve spolupráci s Novoměstskou radnicí Prahy 2. Již posedmé se v Praze scházejí nadšenci a fandové řezbářského umění, aby společně strávili pět plně pracovních dnů, vyměnili si nápady, zkušenosti, odpozorovali vzájemně dovednost a um a především vytvořili řezbářská díla – reliéfy na téma „Sny a skutečnost“.

Myšlenka studentského řezbářského sympozia se zrodila před osmi lety, jejími autory jsou učitelé Střední školy umělecké a řemeslné, především pak učitel odborného výcviku pan Miloš Kohlíček, který je mistrem řezbářského řemesla. V roce 2009 byl uspořádán první ročník, na který byli pozváni nejen řezbáři z uměleckých škol v České republice, ale také řezbáři ze spřátelené střední školy v německém Flensburgu. Ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy se tak podařilo zorganizovat a realizovat nejen ojedinělou akci pro řezbářské nadšence, ale také jedinečnou řemeslnou příležitost pro návštěvníky z řad veřejnosti a děti pražských základních škol. Děti mohly navštívit nejen sympozium, ale také řezbářskou dílnu, kde si mohly samy vyzkoušet práci se dřevem a především řezbu. Své výrobky – obvykle řezbované mističky – si návštěvníci odnášejí domů.

Od následujícího druhého ročníku bylo sympozium již představováno jako mezinárodní, o jeho konání se dozvěděly i další umělecké školy v zahraničí. Rostl zájem o účast v dění sympozia. V průběhu let se kromě českých studentů z různých českých uměleckých škol účastnili řezbářského dění také studenti z Německa, Bulharska, Srbska, Slovinska, uvítali jsme ale také návštěvníky-diváky z Finska, Dánska a dalších evropských zemí. Na úspěchu sympozia jak mezi účastníky, tak i mezi návštěvníky, se především projevila vynikající spolupráce pracovníků Muzea hlavního města Prahy. Děkujeme paní ředitelce Strnadové za šestiletý azyl a skvělé podmínky pro realizaci takové akce.

Protože zájem studentů o účast na sympoziu rok od roku roste, bylo letos nutno „přestěhovat“ sympozium a s ním související dílnu pro veřejnost z menších prostor Muzea hlavního města Prahy do větších prostor Novoměstské radnice. Díky ochotné spolupráci jejích pracovníků a zejména laskavosti ředitele Novoměstské radnice p. Kubišty, se může Praha opět pochlubit příležitostí k podpoře uměleckého řemesla.

Materiál, který řezbáři zpracovávají, je lipová spárovka, deska o velikosti 40×50 cm a síle 4,5 cm. Na vyžádání účastníka může být deska menší, ale v historii sympozia zatím nikdo ze zúčastněných studentů o zmenšení desky nežádal. Pro závěrečnou povrchovou úpravu je určen šelak nebo vosk. Tyto materiály zajišťuje jednotně pořádající škola – pro všechny účastníky. Pokud by některý účastník chtěl použít jiné materiály na povrchovou úpravu, musí si je zajistit sám. Také nářadí – řezbářská dláta – a pracovní oděvy mají účastníci vlastní.

Sympozium bylo otevřené široké veřejnosti, kterýkoli návštěvník mohl pozorovat vznik a tvorbu řezbářského díla a postup práce řezbáře, nesměl ale řezbáře v práci rušit a zdržovat. Návštěvník si také mohl sám vyzkoušet uměleckou řezbu v řezbářské dílně pod vedením řezbářského mistra nebo studenta. Tam se samozřejmě musel podřídit pokynům svého učitele – to především proto, že řezbářské dláto je pěkně ostrý nástroj a kromě lipového dřeva umí také dobře odkrojit kousek prstu. Proto mezi základní vybavení dílny patří dobře zásobená lékárnička.

Střední škola umělecká a řemeslná, iniciátor sympozia a hlavní organizátor, má dlouholetou tradici v poskytování řemeslného vzdělávání. Vznikla v r. 1953 jako Odborné učiliště státních pracovních záloh při závodu Tatra Smíchov. Později byla sloučena s dalšími učilišti a pracovala při ČKD Praha. Ve škole se vyučovaly různé řemeslné obory podle potřeb praxe, jejich struktura se měnila. V současné době škola nabízí obory vzdělání v oblastech nábytkářství, uměleckořemeslného zpracování dřeva a uměleckořemeslného zpracování kovů, a to tříleté obory vzdělání s výučním listem, čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou. Dospělí zájemci o řemeslo mohou studovat dálkově nebo navštěvovat zájmové řemeslné kroužky.
Škola má přes 450 žáků, kteří se učí ve třech objektech v různých částech Prahy. Řemeslu zde vyučuje 25 učitelů teoretických předmětů a 20 učitelů odborného výcviku (mistrů). Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a cvičnou školou Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

Škola velmi úzce spolupracuje se sociálními partnery – cca 50 právnickými a fyzickými osobami – podnikatelskými subjekty, které se podílejí na přípravách obsahu vzdělávacích programů, závěrečných a maturitních zkoušek, a kde žáci jednotlivých oborů vykonávají odborný výcvik a praxi.

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., ředitelka SŠUAŘ

http://www.nrpraha.cz/program/615/zlaty-rez-2015-vystava/

www.ssuar.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Mezinárodního studentského řezbářského sympozia „Zlatý řez“