Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Metastázy obrazu

10. 10.-10. 11. / Topičův salon / Malba

Do 10.11.2017 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava Metastázy obrazu.

Vystavující: Argišt ALAVERDYAN, Michal CIMALA, Silvia KRIVOŠÍKOVÁ, David PEŠAT, Jakub SÝKORA, Jiří ŠIGUT

Kurátor: Petr Vaňous

Výstava se pokusí zpřítomnit určité „obrazové rozhraní“, souběžně se otevírající i uzavírající, v kterém se propojují různé způsoby zobrazení i různé způsoby jeho čtení. Prostřednictvím určitého řezu založeného na výběru děl oslovených umělců projekt poukáže na ty aspekty současné malby a tvorby obrazu, které v rámci současnosti postihují formální nejednoznačnost ve vazbě na rozlišující estetické kategorie abstrakce a figurace. Jejich hlavním rysem je výrazová „dvojkolejnost“ umožňující migraci mezi abstrakcí a figurací, a zároveň přemazávání těchto delimitačních hranic. Metastáza je pojem z oblasti medicíny a označuje „druhotné ložisko vzniklé zavlečením nákazy z ložiska primárního“. Odmyslíme-li si čistě lékařský význam této definice, pak příslušný stav přesně diagnostikuje určité chování vysledovatelné v proměnách současného obrazu. Druhotné ložiska spontánní imaginace či mechanického formátování vyplývají z primárních zdrojů, které mohou být odlišné od výsledných forem (a to ve své otevřenosti stejně jako uzavřenosti). Podstatná je „operace“ malby, jako akt, který vede k procesuální materializaci těchto „spojitých nádob“. Postupy jsou různé. Zda jsou však výsledné obrazy figurativní či abstraktní zůstává viset ve vzduchu nezodpovězeno.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Metastázy obrazu