Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Matouše Háši a Norberta Stefana: ANTICON

15. 2.-1. 4. / DSC Gallery / Malba

Do 1. 4. 2022 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava dvou talentovaných mladých umělců, sochaře Matouše Háši a berlínského malíře Norberta Stefana: ANTICON.

Na kontrastech je vystavěn význam. Oproti sobě vyznívá zdánlivě neslučitelně sochařské dílo Matouše Háši, vycházející z mnoha příkladů antického dědictví a experimentálního malíře Norberta Stefana, který využívá novodobých technologií. Dohromady staví novodobý řecký museion. Kosmologický rastr Stefanových maleb a Hášových oživených hrdinů vytváří kulisy kontemplativního řeckého chrámu, který se probouzí v barvách.

Kurátorka výstavy: Karolína Juřicová.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Matouše Háši a Norberta Stefana: ANTICON