Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Matouš Hrbek: DID

7. 12.-6. 1. / Artrafika / Malba

Do 6.1.2019 bude v nově přestěhované galerii Atrafika, Sochařská 3, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Matouše Hrbka: DID.

„V následujícím semestru bych rád setrval u tvorby závěsných obrazů. V poslední době jsem se souvisle zabýval tématikou psychických poruch – DID, schizofrenie, maniodepresivní psychóza atd. Pro ilustraci těchto stavů a jejich pochopení jsem se rozhodl malovat obrazy, které zobrazují mnohočetnost, narušenost a určitou destrukci. Vystavěné světy, co jsou naráz popřeny, šílenství jednotlivců, přítomnost více osobností, které se střídají v přebírání kontroly nad sebou samých i světů, v kterých se nachází.

Inspirací pro spojitost se světy labilních a rozpolcených bytostí, mi byl přímý kontakt s lidmi se schizofrenií, literatura o psychologii sériových vrahů, dokumenty o výpovědích reálných lidí s psychiatrickou diagnózou a jiné podněty, které bych rád uvedl vpotaz. Jako ikony s patřičnou minulostí ve vztahu k této problematice vnímám také lidi, kteří ztělesňují závislosti a jakýsi kult osobnosti. Např. GG Allin, Alister Crowley, Charles Manson atd.” / Matouš Hrbek (AVU)

~ Vstup volný

Autor:
Matouš Hrbek (*1995)
Mladý malíř původem z Hradce Králové, studium umění oficiálně zahájil na střední škole SPŠKS v Hořicích v ateliéru malby Michaely Jezberové. Nyní druhým rokem studuje na pražské Akademii výtvarného umění u Vladimíra Skrepla.
Za dobu studia prošla forma jeho práce četnými střety a odlišnými způsoby ztvárnění. V současné tvorbě dochází ke kontinuální konfrontaci se staršími obrazy – přemýšlením v sériích. Posledním rokem se náhodě v malbě zabývá především po stránce procesuální, kdy koketuje mezi abstraktní a figurální polohou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Matouš Hrbek: DID