Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Materiál 307 (Ateliér malby Umprum pod vedením Jiřího Černického)

9. 2.-8. 5. / DOX / Malba

Do 8.5.2017 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná výstava Materiál 307 (Ateliér malby Umprum pod vedením Jiřího Černického).

Vystavující umělci: Tomáš Alfery, Iveta Bradáčová, Filip Dvořák, Jakub Choma, Markéta Jáchimová, Josefína Klimentová, Martin Kolarov, David Krňanský, Martin Lukáč, Martin Nytra, Zuzana Ondroušková, Kateřina Palešníková, Žaneta Reková, Mark Rohel, Lucie Rubínová, Alžběta Říhová, Gabriela Těthalová, Adam Vít, Alexandrina Yordanová, Aleš Zapletal, Jan Zdvořák

Kurátorky výstavy: Patricie Fexová, Eva Skopalová

Výstava Materiál 307 je představením toho nejlepšího, co za posledních 6 let vzešlo z učebny č. 307 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, tedy z Ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického. Intermediální výstava v Centru současného umění DOX dokazuje, že malba dnes není jen závěsným obrazem, ale existuje i v objektech nebo v instalacích. Výstava je formulací otázky, co znamená současná malba a představuje její pestré podoby.

Ateliér malby na UMPRUM umožnil růst mnoha uměleckým osobnostem potkávajícím se na poli malby. Zároveň se zde rodí nová generace, která vystavuje médium malby novým výzvám. Od roku 2010 vede Ateliér malby Jiří Černický s Markem Medunou a společně vytvářejí zázemí k experimentu. Ateliér je podle nich místem, kde se střetávají různé formální i názorové postoje, jejichž pluralita umožňuje neustále živou diskuzi.

„Ateliér vnímám jako otevřenou platformu, kde není úkolem pedagogů vést studenty k řemeslné dokonalosti, ale k emancipovanému, sebevědomému dialogu a vzájemnému sdílení idejí. Malba může vypadat jakkoli – je ale podstatné, jak o ní autor přemýšlí a jak je schopen tyto myšlenky interpretovat a kontextualizovat,“ vysvětluje Jiří Černický.

Výstava představuje díla 21 umělců – absolventů i současných studentů ateliéru, z nichž se řada již úspěšně etabluje na umělecké scéně:

Filip Dvořák na výstavě prezentuje dílo na pomezí objektu a obrazu z extrudovaného polystyrenu, v němž rozehrává formální prostorovou hru vyřezaných historických ornamentů a moderních motivů. Gabriela Těthalová zpracovává realitu v abstraktních vizuálních kódech, které odvozuje ze světa matematiky. Její plátna obsahují pseudonáhodné předměty a tvary, které k sobě staví ve vzájemných konstelacích. Jan Zdvořák vytváří minimalistické objekty inspirované městským mobiliářem, městské citylight vitríny, v nichž prosvítají zářivky skrze klasické malířské plátno.

Markéta Jáchimová se svém díle zabývá pojmem prázdna, často proto vychází z antické mytologie. Na výstavě prezentuje monumentální obraz koruny stromů, malovaný vlastním pigmentem černě ze spáleného dřeva, spolu se sochou čtyř cypřišů. Abstraktní obrazy Martina Lukáče se vyznačují nespoutaným malířským výrazem, který je obohacený o reference k poválečnému expresionismu. Zuzana Ondroušková experimentuje s plátnem a jeho možnostmi, sestavuje mozaiky ze střípků fotografií své rodiny, vytváří koláže a asambláže. Estetika jejích děl se často vztahuje k tradici české meziválečné avantgardy. Kromě obrazů a prostorových objektů výstava zahrnuje monumentální mural art od Jakuba Chomy a Adama Víta. Malířské pojetí pohyblivého obrazu pak na výstavě prezentují videa Martina Nytry a Marka Rohela.

Kurátorky Patricie Fexová (doktorandka Ateliéru malby na UMPRUM) a Eva Skopalová (teoretička a historička výtvarného umění) pro výstavu vybraly ty nejvyzrálejší práce studentů i absolventů ateliéru, které zároveň prezentují široké možnosti malířského média.

„Hlavní důraz jsme kladly na to, vytvořit mezi jednotlivými artefakty strukturu, která by byla odrazem vnitroateliérové diskuze. Význam se pak utváří v síti děl, tedy někde mezi nimi,“ říká Eva Skopalová.

„Výstava má být formulací otázky, co dnes znamená malba. Krása této otázky spočívá v nemožnosti na ni zcela odpovědět,“ dodává Patricie Fexová.

DOPROVODNÝ PROGRAM
9. 3. a 5. 4. | 18:00
Speciální komentované prohlídky s kurátorkami a umělci zdarma k platné vstupence, registrace nutná na rezervace@dox.cz

19. 4. | 9:00 – 17:00
Souvislá vrstva – konference o současné malbě s teoretiky umění a malíři, po skončení konference proběhne křest katalogu Ateliéru malbyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Materiál 307 (Ateliér malby Umprum pod vedením Jiřího Černického)