Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Matěje Polácha – Kosmodrom

10. 3.-21. 4. / Kvalitář / Socha

Do 21. 4. 2022 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Matěje Polácha – Kosmodrom.

Kurátor: Jan Dotřel

Autorův text k výstavě:

Výstava Kosmodrom je pro mě vyvrcholením jedné mojí tvůrčí etapy, jejíž počátky sahají až do mého dětství a postupně se transformovaly do souboru skulptur, které v sobě nesou můj pohled na jiné světy. Mou velkou inspirací jsou propagační materiály amerického a sovětského vesmírného programu z 60. a 70. let. Nejvíce mě oslovila tvorba Nikolaie Kolchitského a Jobyho Harrise, kteří mi svou prací otevřeli nové rozměry imaginace. Tyto představy o kosmu se mi staly útočištěm od únavy z mého předchozího zaměstnání jakožto designér a konstruktér v porcelánce, a poskytly mi potřebnou inspiraci pro vlastní volnou tvorbu. Vrátil jsem se proto k sošnému vyjádření, které nebude podléhat diktátu průmyslové výroby, ale bude propojením figurální sochy s tématy objevování vesmíru. Za pomocí aplikace experimentálních glazur, se snažím navodit atmosféru jiných světů a tím zdůraznit kontrast mezi lidskými obzory a neznámem ležícím za horizontem. Dlouhou dobu jsem hledal míru stylizace, která by byla pro mou koncepční vizuální stránku adekvátní a zároveň nerušila expresivitu a intenzivní zážitek z barvy a textury. Nakonec jsem proto zvolil poměrně značnou míru stylizace, která svým tvaroslovím ponechává prostor pro zajímavé detaily vzniklé při tavení a vzájemném prolínání glazur. Samotná zkušenost s mícháním glazur pro mě byla zcela novou zkušeností. Dovoluji si tvrdit, že dříve jsem jako keramik viděl spíše černobíle. Proniknutí do této problematiky mi trvalo téměř tři roky a stále je ještě mnoho věcí, které je třeba prozkoumat a pochopit. Zároveň jsem přesvědčen, že tento první výstup mé práce povede k dalšímu vývoji. Do značné míry i díky přísunu nové inspirace, která plyne z aktuálního dění kolem velkých soukromých společností jako jsou SpaceX, Blue Origin a Virgin Galactic. Proto hodlám toto téma rozvíjet i do budoucna, s možností expandování do exteriéru či do jiných materiálů.

Matěj PoláchFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Matěje Polácha – Kosmodrom