Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Martiny Machové – Malé proměnné

Jenom do 9.2.2017 bude v 1.2.3. gallery v Petrohradská kolektiv, Petrohradská 13, Praha 10, přístupná výstava Martiny Machové – Malé proměnné.

Morf

Podmínky jako členitost prostou, minimální a plynulá změna tvaru, pohyb přihlížejícího, způsobují tušení změny, pocit nejistoty dění s zároveň ale denovanými parametry.

Pomíjivé tvary

Stín nám napovídá dispozice objektu, přičemž tato informace nemusí být jednoznačná, sledování nejrůznějších faktorů působících na zkreslení viděného, není vždy možné, jedná-li se o jeho záznam,či je-li v tomto případě odhalen pouze jeho stín. Z vnitřního obsahu se stává plocha způsobující zánik reálného objektu ve prospěch vzniku nového formálního a zároveň subtilního obrazu. Stín nese dojem z prostoru a vytváří jednotlivá dočasně stabilní prostředí.

Microkosmos

Chvějící se přírodniny rozostřené působením vibračních motorků. Chvění či znemožnění ostrého vidění věci se stává novou realitou objektu. Tento stav je mu nyní přisouzen a je jediným co můžeme vnímat a jak ho nahlížet.

Zhodnocení umělecké tvorby jako procesu mě dovádí ke spojování jednotlivých fragmentů v celek určitého zaujetí. Pohled na svět konkrétním daným motivem nastíněný, je možnou alternativou všedního vnímání a znamená nový prostor pro světlo, pohyb, čas…nikoli jen vlastní prožitek. Rytmus je pohyb a čas, světlo je zviditelnění, odraz jako platná výpověď tušených možností celku.

„Pravým tvůrcem světla je totiž struktura. Když rozhodujete o struktuře, rozhodujete vlastně i o světle. Ve starých budovách byly vyjádřením světla sloupy – světlo, nesvětlo, světlo, nesvětlo, světlo, nesvětlo, světlo.“

“Ticho a Světlo. Ticho není příliš klidné. Je to něco, o čem se dá říci, že je bezsvětlé I beztemné…Někdo může říci, že to je všudypřítomný duch vrátíte-li se za určitou hranici a pomyslíte-li na to, v čem byly světlo a ticho pospolu. A možná jsou stále pospolu a oddělujeme je jen pro potřeby diskuse. Obracím se ke světlu, dárci všeho zpřítomnělého: z vůle, ze zákona. Můžeme říci, že světlo, dárce všeho zpřítomnělého, je tvůrcem hmoty… Vše zde vyrůstá z neměřitelného, ale vše též slibuje měřitelnost. Existuje vůbec nějaké rozhraní, kde by se obojí setkalo? Může být takové rozhram dostatečně jemné, aby se dalo nazvat rozhraním z hlediska těchto sil, jevů? Ať uděláte cokoli, bude to působit příliš neotesaně…Ale lze říci, že mezi větlem a tichem, tichem a světle musí procházet nějaké všudypřítomné rozhraní. Když toto pochopíme a pocítíme, nalezneme Inspiraci.“

Louis Kahn – Ticho a světlo

Výstava se koná za podpory Městské části Prahy 10.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Martiny Machové – Malé proměnné