Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Malované struktury / Arquitecturas Pintadas

Do 8.9.2018 bude v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2, přístupná krásná a velmi zajímavá skupinová výstava Malované struktury / Arquitecturas Pintadas.

Poté, co byla na podzim představena v Berlíně a Varšavě, putuje výstava “Malované struktury” dále po své středoevropské trase a přesouvá se do Institutu Cervantes v Praze. Kolektivní výstava od kurátorů Juana Cuéllara a Roberta Mollá zahrnuje díla 17 současných španělských umělců hlásících se k postkonceptuálnímu figurativnímu umění. Tito umělci hájí malířské plátno jako prostor svobody a zcela vhodný nosič pro to, co v této svobodě stvořili. Často využívají malby struktur jako kostry, objektu či jeviště pro své myšlenky.

Architekti a malíři kreslí se zpětným zrcátkem a teleskopem. Značná část jejich kreativní strategie se zakládá na tření a dialogu rozličných jazyků a epoch. A právě tam, v dílech minulosti, čas od času odhalí jisté vnímání budoucnosti. Architektura, kresba, urbanismus a malba spolu sdílí stejnou cestu a vzájemně se sledují, podobně jako vytrvalostní běžci, vždy jen koutkem oka.
Mies řekl, že architektura vzniká ve chvíli, kdy k sobě, opatrně, položíme dvě cihly. A právě to děláme odmalička, s barevnými dílky stavebnice, papírovými krabicemi, provazy a kmeny stromů. Kreslíme domy s bazénem, věžemi, skluzavkami a příkopy pro krokodýly. Čtvercové domy se sedlovou střechou, ať už realistické, nebo výstřední. A nikdy jsme si je nepřestali kreslit nebo představovat. Když je malujeme, také je určitým způsobem máme. Umělci vybraní pro tuto výstavu budují svou poetiku a vykreslují její profil skrze vize měst, skutečných nebo smyšlených cest a vztah jednotlivce k městskému prostředí, které ho obklopuje. Pročesávají město, hlavní třídu proměňují v archeologické naleziště a na popud nepotlačitelného impulsu kreslí své ideální domy.

Výstava je pořádaná španělskou Kanceláří státního tajemníka pro kulturu (MECD) a Institutem Cervantes.

Vystavují:

Ángel Mateo Charris / Marcelo Fuentes / Dis Berlin / Damián Flores / Carlos García Alix / Paco De la Torre / Teresa Tomás / Joël Mestre / Roberto Mollá /
Jorge Tarazona / Fernando Martín Godoy / Elena Goñi / Juan Cuéllar / Guillermo Peñalver Fernández / Nelo Vinuesa / Gonzalo Elvira / Chema PeraltaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Malované struktury / Arquitecturas Pintadas